KohtaamisPaikka

Toimintamme koronavirustilanteessa

Seuraava NettiKirkko KohtaamisPaikan YouTube-kanavalla sunnuntaina klo 17 https://www.youtube.com/channel/UCqT7H1tw-aE1z0Ngc-BF9Lw

Linkistä pääset lukemaan KohtaamisPaikan uusimman viikkotiedotteen: tiedotusposti

Meillä ihmisillä on tarve kohdata toisiamme. Meillä on myös tarve kohdata Jumala. Jyväskylän KohtaamisPaikka on olemassa näitä kohtaamisia varten. Näiltä sivuilta löydät lisää tietoa KohtaamisPaikasta ja KohtaamisPaikkalaisista.

KohtaamisPaikka on jumalanpalvelusyhteisö, joka pyrkii tavoittamaan tämän päivän kaupunkilaisia. Olemme osa Jyväskylän seurakuntaa ja sitä kautta luterilaista kirkkoa. KohtaamisPaikka perustettiin 20 v sitten ja alkuun sitä kutsuttiin Keljon yhteisöksi silloisen kokoontumispaikan mukaan.  Kokoonnumme messuun Kaupunginkirkkoon ja Kortepohjan kirkkoon sekä BrunssiKirkkoon Kristilliselle koululle.  KohtaamisRyhmät kokoontuvat viikolla kodeissa eri puolilla kaupunkia.

Olet lämpimästi tervetullut!

Messut ja Brunssikirkot

Kokoonnumme sunnuntaisin yleensä kolme kertaa kuukaudessa: messuun klo 17 Kaupunginkirkkoon ja klo 16 Kortepohjan kirkkoon sekä klo 11 alkavaan BrunssiKirkkoon Kristilliselle koululle. KohtaamisPaikassa annamme aikaa ylistykselle, johon meitä johtaa vuorossa oleva bändi. Ylistyksen lisäksi ilta rakentuu hyvästä Raamatun opetuksesta ja rukouksesta. Tilaisuuksissa on myös tarjoilua. Sen aikana on mahdollisuus tutustua KohtaamisPaikkalaisiin.

BrunssiKirkot alkavat brunssilla, joka toteutetaan nyyttäriperiaatteella koulun ruokalassa. BrunssiKirkot alkavat klo 11 ja päättyvät klo 13. KOPPIS 2-5 v, KooPee 6-9 v ja K10 kokoontuvat brunssin jälkeen omiin ohjelmiinsa. Käytössämme on myös koulun liikuntasali. Kristillisen koulun osoite on Voionmaankatu 18, käynti Vellamonkadun puolelta.

Kortepohjan kirkon messussa on BrunssiKirkon tapaan lapsille omaa ohjelmaa ikäryhmittäin. Kortepohjan messu päättyy yhteiseen ehtoolliseen ja tarjoiluun. Messu alkaa klo 16 ja päättyy viimeistään klo 17.30 alkavaan tarjoiluun. Kortepohjan kirkon osoite on Isännäntie 4.

Kaupunginkirkon messu on tilaisuuksistamme lyhyin. Se alkaa klo 17 ja päättyy n. klo 18.15. Lapsille ei ole omia ohjelmia. Lapset ovat tervetulleita Kaupunginkirkkoon! Messun jälkeen on yleensä mehutarjoilua.

Toimintakalenterista löydät yksityiskohtaiset tiedot aikatauluista ja paikoista. Olet lämpimästi tervetullut yhteisiin KohtaamisPaikkoihin!

KohtaamisRyhmät

KohtaamisRyhmät ovat n. 5-15 hengen ryhmiä, jotka muodostavat KohtaamisPaikan ryhmätoiminnan perustan. Ne kokoontuvat 1-4 kertaa kuussa. KohtaamisRyhmä tarjoaa mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun, omien lahjojen löytämiseen ja ihmissuhteiden solmimiseen isomman yhteisön sisällä.

Osa ryhmistä on suunnattu samassa elämäntilanteessa oleville, kuten opiskelijoille, nuorille aikuisille, aviopareille, maahanmuuttajille tai vanhemmille lasten kanssa. Osa on avoimia kaikille. Ryhmät kokoontuvat kodeissa eri puolilla kaupunkia. Ryhmiä on kaikkiaan noin 15.

Kokoontumiset rakentuvat samoista aineksista kuin sunnuntain yhteiset KohtaamisPaikat:  yhteinen syöminen, Raamatun tutkiminen ja rukous toistemme puolesta.  Ryhmä alkaa tarjoilulla, joka toteutetaan yleensä nyyttäreinä.  Raamatun tutkiminen tapahtuu siten, että jaamme löytöjämme luetusta tekstistä. Lopuksi rukoilemme toistemme puolesta. Tämä toteutetaan usein jakaantumalla pieniin ryhmiin. Olemme huomanneet, että on tärkeää luoda matalan kynnyksen rukouspalvelua niin viikolla kokoontuvissa ryhmissä kuin sunnuntain KohtaamisPaikoissa.

KohtaamisRyhmistä saat lisätietoa tulemalla sunnuntaisin KohtaamisPaikkaan. Voit myös kysyä lisää Tiinalta, tiinakilkki(ät)gmail.com

Simppeli kirkko (simple church) 

 Simppeli kirkko on yksinkertainen malli seurakunnan tai ryhmän kokoontumiselle. Siinä kukaan ei opeta toisia, vaan teemme yhdessä löytöjä. Ryhmät ovat aina avoimia uusille ihmisille ja uusia pyritään tavoittamaan aktiivisesti. Simppelin kirkon ideoita voi käyttää KohtaamisRyhmien kokoontumisessa. Paikkoina voivat olla kodit tai kahvilat tai muut sopivat paikat. Ylipäänsä paikat, joihin uusien ihmisten on helppoa tulla mukaan.

 Alussa on yhteistä syömistä. Kahvin/teen äärellä on luontevaa vaihtaa kuulumisia ja tutustua toisiimme. Keskustelua voi tarvittaessa ohjata vaikka kysymällä, mitä hauskaa sinulle on tapahtunut viimeisen viikon aikana. Tai mikä on ollut viikon kohokohta. Yhdessä syömiseen voidaan käyttää aikaa noin 30 minuuttia.

 Sitten voidaan siirtyä Raamatun tutkisteluun. Sitä ennen voi olla myös yhteistä ylistystä, jos se on luontevaa. Raamatusta valitaan teksti, jota käsitellään. Tekstien valintaa kannattaa suunnitella etukäteen. Olemme käyttäneet esim. Johanneksen evankeliumin seitsemää ihmettä ensimmäiseen seitsemään kokoontumiseen. Tekstit voivat olla esim. Jeesuksen vertauksia, jokin evankeliumi luku luvulta, koottuja psalmeja jne.

 Teksti luetaan ensin ääneen läpi. Sen jälkeen Raamatut suljetaan ja joku kertoo omin sanoin, mitä juuri luimme. Sen jälkeen muut täydentävät kuulemaansa. Seuraavaksi otetaan jälleen Raamatut esille ja tutkitaan tekstiä tarkemmin seuraavien kysymysten avulla:

-mitä tekstissä sanotaan?

-mitä se tarkoittaa?

-mitä opin Jeesuksesta/Jumalasta tämän tekstin pohjalta?

-mitä sovellan tästä tekstistä omaan elämääni?

-kenelle voisin kertoa tästä?

 Lopuksi rukoilemme toistemme puolesta. Tämä tehdään siten, että ensin jokainen voi sanoa yhden kiitosaiheen kuluneelta viikolta. Tämän jälkeen jokainen voi kertoa yhden mieltään painavan rukousaiheen. Rukoilemme jokaisen puolesta henkilökohtaisesti. Jos ryhmässä on enemmän kuin neljä ihmistä, niin jaetaan ihmiset pienempiin ryhmiin rukouksen ajaksi. Rukoustilanteessa ollaan hetki hiljaa ja sitten yksi rukoilee ääneen annetun aiheen puolesta. Tämän jälkeen jaetaan sitä, mitä koemme Jumalan puhuneen rohkaisuksi rukoiltavalle. Tämä voi olla jokin Raamatun lupaus, laulu, mielikuva tai rohkaiseva ajatus.Lopuksi siunaamme rukoiltavan Herran siunauksella.

 Vielä käytännön näkökulmia simppeliin kirkkoon

 Simppelin kirkon kokoontuminen rakentuu siis seuraavista elementeistä:

-yhdessä syöminen

-mahdollinen yhdessä ylistäminen

-Raamatun tutkiminen

-rukous toistemme puolesta

 Aikataulu kokoontumiselle kannattaa miettiä etukäteen. Kaksi tuntia riittää varsin hyvin. Simppelin kirkon aloittamiseen ei tarvita pitkää koulutusta, sillä ryhmänvetäjän tehtävä ei ole opettaa ryhmää. 

Luemme Raamattua

Luemme joka päivä Raamatusta sekä Vanhaa että Uutta testamenttia. Raamatunkohtien ohessa joku kohtaamispaikkalainen kertoo, millaisia ajatuksia raamatunkohdat heissä herättävät.

Raamatunlukuohjelmaan pääset tästä.