1. Kun. 12, Joh. 16

1. Kun. 12

Tässä luvussa kerrotaan, miten ja miksi Israelin valtakunta jakaantui kahtia.  Uusi kuningas Rehabeam ei kuunnellut kansaa, vaan uhkasi korottaa veroja ja muita rasituksia entisestään. Kansa vastasi kapinoimalla ja niin Rehabeam huomasi menettäneensä yli puoli valtakuntaa.

Tekstissä kerrotaan selkeästi, että jakaantuminen oli Jumalan tahto.  Salomo oli sortunut epäjumalien palvontaan ja sen seurauksena Jerobeamille luvattiin  kymmenen Israelin kahdestatoista heimosta. On aika ironista, että Jerobeam sortui samaan lähes ensi töikseen.  Hänen motiivinaan oli politiikka. Hän ajatteli, että erkaannuttamalla israelilaiset Jerusalemin temppelistä, hän samalla saisi paremmin vakiinnutettua valtakunnan kahtiajaon. Rehabeam sen sijaan vaihtoi  aika nopeasti kurssia älyttömästä uhosta ihan viisaaseen  toimintaan. Hän olisi voinut aloittaa sodan Jerobeamin kanssa ja saada aikaan valtavan tuhon. Sen sijaan hän nöyrtyi tottelemaan profeetan neuvoa ja suostui Jumalan tahtoon.

Tämä luku siis opettaa meille, että on tilanteita, joissa kylmä laskelmointi on yksiselitteisesti väärin.  Järkeä ei saa eristää arvoista ja moraalista. 

Joh. 16

Tässä luvussa Jeesus lupaa opetuslapsilleen Pyhän Hengen.  Pyhästä Hengestä käytetään tässä nimeä ”Totuuden Henki”. Pyhän Hengen tehtävä on siis opettaa meille totuutta. Ymmärsin Jeesuksen puheen niin, että Hän tarkoitti Pyhän Hengen opettavan opetuslapsille nimenomaan totuuden Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumissa ”Jeesuksen kirkastaminen” liittyy usein ristinkuolemaan, joten uskon, että Pyhän Henki opettaa meille sovituksesta, lunastuksesta ja armosta.

Nämä asiat kirkastuivat  todella Jeesuksen seuraajille vasta ylösnousemuksen jälkeen, epäilemättä juuri Pyhän Hengen ansiosta.  Ennen sitä niiden ymmärtäminen olisikin ollut vaikeaa. Tämä vaikeus näkyy tässäkin tekstissä, kun opetuslapset eivät ymmärrä ollenkaan, mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan poismenostaan.  Jeesus helpottaa tilannetta antamalla heille joukon yksinkertaisia lupauksia:

  • Pyytäkää, niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen.
  • Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota.
  • Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha.
  • Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.

Näiden lupausten varassa tähän viikkoon!

Marko