2. Kun. 14, Ilm. 11

2. Kun. 14
Ilm. 11

Juudan ja Israelin kuninkaiden ”elämänkerrat” ovat varsin mielenkiintoisia. Pääsääntöisesti niissä on kolme elementtiä eli hengellinen sekä ulko- ja sisäpoliittinen katsaus. Lisäksi niistä saattaa löytyä jokin yksityiselämään liittyvä asia ja/tai yksityiskohta. Joistakin kuninkaista on sitten myös pitempiäkin kuvauksia.

Meillä Suomessa eduskunta ja hallitus ovat vaihtumassa eduskuntavaalien 14.4.2019 jälkeen. Kuluneelta vaalikaudelta on jo monenlaisia analyysejä tehty. Ne ovat ymmärtääkseni keskittyneet enimmäkseen sisäpolitiikkaan ja jossain määrin myös johtavien politiikkojen henkilökohtaisiin kokemuksiin. Hengellistä analyysiä en ole kyllä vain missään nähnyt. Tämä aika ja tämän ajan media ei sellaista varmaankaan pystyisi kovin helposti tekemään, kun tällä saralla mielipiteiden, ajatusten ja näkemysten kirjo on niin moninainen. Tietyssä mielessä se on erikoista, koska periaatteessa Suomi on vieläkin kristitty maa. Eri asia on, mitä ihmiset kristillisyydellä ymmärtävät. Onko kristinuskon ydin kaikille selvä? Sanoisin, ettei siltä näytä. Sen vuoksi olisi houkutus todeta, että elämme Suomessa osittain jälkikristillistä aikaa, jossa evankeliumille on huutava tarve. Uskaltaisin sanoa, että kuluneen vaalikauden hallituskin on tehnyt varsin monia päätöksiä, joiden ydintä ei voi pitää hengellisesti viisaana.

Ilmestyskirjan kuvaus kahdesta todistajasta näyttää sopivan hyvin nykyaikaan. Yleisellä tasolla ihmiset eivät siedä kuulla Jumalaa sanaa ja totuutta (jae 10), koska se häiritsee ja vaivaa maan asukkaita. Yksilötasolla evankeliumi menee kuitenkin eteenpäin, koska evankeliumissa on elämän henki ja valtava muutosvoima  (jakeet 11-12). Koko ajan saamme kuulla, miten Jeesus Pyhän Henkensä kautta on koskettanut ihmisiä ja miten heidän elämänsä on muuttunut. Vaikka ”isossa” kuvassa nämä asiat jäävät pimentoon ja/tai niitä ei haluta kuulla, ne kuitenkin todistavat meille Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta ja antavat meille rohkeutta elää Jumalan lapsina.

Siunaa, Jeesus, meidän rakasta kotimaatamme, jossa monet asiat ovat erinomaisen hyvin, mutta joka on hylkäämässä yhä enemmän niitä kalliita lahjoja ja lupauksia, joita olet lahjoittanut ja antanut! Tule, Pyhä Henki, ja kosketa ihmisiä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja alueilla! Tartu ihmisten, perheiden ja yhteisöjen elämään, niin että me suomalaiset voimme sinua palvella ja olla siunaukseksi tässä maailmassa!

Pekka