2. Aik. 15, Matt. 10

2. Aik. 15
Matt. 10

Asarjan profetialla oli iso merkitys. Asa hallitsi 35 vuotta ja oli uskollinen Jumalalle koko tuon ajan. Jumalan äänen kuuleminen on tärkeää. Vt:n aikana oli erityisiä profeettoja tätä varten, mutta Ut:n valossa ymmärrämme tämän olevan koko Jumalan kansan etuoikeus. Asarjan profetiassa sanotaan näin: ”Herra on teidän kanssanne, jos te olette hänen kanssaan. Jos etsitte häntä, löydätte hänet..” Tämä on merkittävä ja kuitenkin niin yksinkertainen totuus. Jumala on löydettävissä ja kohdattavissa.

 
Matteuksen luku keskittyy opetuslasten lähettämiseen. Kun luin sen nyt läpi, niin ensimmäinen huomioni kiinnittyi siihen, että Jeesus antoi monia käytännöllisiä ohjeita, mutta itse sanoma oli yksinkertainen. Opetuslasten tuli julistaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tämä oli Jeesuksen itsensä puheiden teema alusta alkaen, Matt 4:17. Ihmisten tuli muuttaa ajatusmaailmansa ja kääntyä Jeesuksen puoleen. Jumalan valtakunnan tulemiseen liittyi merkkejä: sairaat paranevat ja sidotut vapautetaan. Kaikki eivät parane, mutta jokainen paraneminen muistuttaa siitä, että joskus kaikki sairaudet ovat poissa. Jumalan valtakunta on olemukseltaan ennen kaikkea Jeesuksen hallintavaltaa kaiken yläpuolella. Kerran se tulee näkyvällä tavalla ilmi ja silloin kaikki tehdään uudeksi.
 
Suuri osa luvusta käsittelee Jeesuksen seuraajien kohtaamaa vainoa. Tämä muistuttaa siitä, että tässä maailmassa vaikuttaa myös Paholaisen valtakunta, elämme taistelun keskellä. Olen meidän keskuudessamme olevien maahanmuuttajien elämästä nähnyt tämän puolen kristinuskosta uudella tavalla. Moni heistä on saanut uhkauksia Jeesuksen seuraamisen takia. Jeesus puhuu vainoista realistisesti ja samalla hyvin rohkaisevasti. Vaikeissa tilanteissa Jumalan huolenpito tulee hyvin todelliseksi. Isä tietää jopa kaikki hiuskarvammekin, 10:30. 
 

Mika