Ps. 83, Apt. 9

Ps. 83
Apt. 9

Psalmien kirjassa on suuri määrä Asafin nimiin pantuja psalmeja. Asaf oli Daavidin aikana elänyt leeviläinen, joka toimi Jumalan ilmestysmajassa ja ja temppelissä laulunjohtajana. Hänestä kerrotaan muun muassa 1. Aikakirjassa (16:4 – 6):

”Daavid määräsi muutamia leeviläisiä suorittamaan palvelusta Herran arkun edessä ja ylistäen laulamaan Herran, Israelin Jumalan, kiitosta. Heidän johtajanaan oli Asaf, ja hänestä seuraavana oli Sakarja. — Asaf helisytti symbaaleja, ja papit Benaja ja Jahasiel puhalsivat koko ajan torvea Jumalan liitonarkun edessä.”

Asafin elämäntehtävä oli siis rukoilla ja kiittää Jumalaa. Kun tilanne oli kriittinen, Asaf oli varmasti ensimmäisten ihmisten joukossa myös huutamassa Jumalalta apua. Niin tämänkin päivän psalmissa, jossa Israelin turvallisuus oli uhattuna ja viholliskansat pyrkivät tuhoamaan Israelin. Ahdingon keskellä Asaf muisti, miten Jumala oli aiemmin pelastanut kansansa vihollisten käsistä (jae 12).

Jostain syystä Jumala ei säästä meitä vaikeuksilta. Hän on kuitenkin vaikeuksissa meidän kanssamme. Apostolien teoissa kerrotut Stefanos-marttyyrin kivityskuolema ja siitä puhjennut ennen näkemätön kristittyjen vaino veivät kristityt tosi ahtaalle.  Nuori Saul seurasi vierestä Stefanoksen kivittämistä kuolema ja alkoi itsekin vainosi kiihkolla kristittyjä. Hänen elämänsä tuli käännekohtaan, kun hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen.

Kohtaaminen vei Saulilta fyysisen näön mutta avasi hänen hengelliset silmänsä. Ankarat vaikeudet johtivat kristinuskon historian yhteen merkittävimpään kääntymykseen. Niin Stefanoksen kuolema, siitä käynnistynyt kristittyjen vaino kuin Saulin henkilökohtainen tragedia, näön menetyskin, olivat yksittäisille ihmisille hyvin ahdistavia asioita, mutta johtivat pidemmällä aikavälillä hyviin asioihin: ilosanoman leviämiseen uusille kansanryhmille, myös meille suomalaisille.

On hyvä rukoilla pikaista vapautusta omista ja läheistemme ahdingosta. Samalla saamme kuitenkin rukoilla Jumalan valtakunnan tulemista ei vain omaan, vaan myös vainoojiemme elämään psalmin 83:19 hengessä:

“Nöyryytä heitä perin pohjin, kunnes he etsivät apua sinulta, Herra. Vielä he tietävät, että sinä olet Herra, ainoa Jumala, maailman valtias.” (Psa 83:19).

Heli