Tiedotusposti

Hei,

KohtaamisPaikan BrunssiKirkko on syysloman jälkeen sunnuntaina 20.10. klo 11 Kristillisellä koululla. Opetuksen pitää Marko Remes. Lapsille on omaa ohjelmaa ikäryhmittäin. Brunssi toteutetaan isoina nyyttäreinä. Viime sunnuntain juhlassa oli käytössä neljä tarjoilupistettä ja tämä mahdollisti isonkin joukon liikkumisen ilman pitkää jonotusta. Aiomme jatkaa tätä käytäntöä tulevissa BrunssiKirkoissa.

KohtaamisPaikan 20 v juhlapäivästä jäi kiitollinen mieli. Kuulimme BrunssiKirkossa haastatteluja ihmisiltä, jotka ovat olleet mukana joko alusta lähtien tai vasta reilun vuoden. Haastatteluista oli kuultavissa se, että Jumala oli koskettanut näitä ihmisiä tavalla tai toisella. Se oli saanut aikaan sen, että nämä ihmiset olivat puolestaan halukkaita jakamaan saamaansa eteenpäin. Antaessaan saa, kuten Anna-Mari kiteytti tämän. 

Otan esille Topi Knihtilän puheesta yhden asian, joka jäi erityisesti mieleeni. Topi kertoi, miten Jumala kosketti häntä muutama vuosi sitten. Siitä on jäänyt hänen elämäänsä päivittäinen odotus siitä, että Jumala on mukana kaikessa olemisessa ja tekemisessä. Arkistenkin asioitten keskellä alkaa odottamaan sitä, mitä Jumala haluaa tänään tehdä. Jumalan lasten iloinen odotus on hyvä tiivistelmä kuvaamaan sitä asennetta, jota Pyhä Henki vaikuttaa meissä itse kussakin. Niin yhteisissä kokoontumisissamme kuin arkisessa elämässämme. KohtaamisPaikan kotisivujen raamatunlukuohjelmassa on tälle päivälle jae, joka muistuttaa Jumalan odottamisesta:”..kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman.” Jesaja 40:31. 

Reetta Honkavuori sai keväällä näyn Voi mikä riemu! -kiitosjuhlasta. Kiitoksen ja ylistyksen laulaminen yhdessä ison bändin johdolla oli  innostavaa ja virkistävää. Kiitos Reetalle! Oli ilo rakentaa  KohtaamisPaikan juhlapäivää isolla porukalla niin koululla kuin kirkossa. Kiitos kaikille, jotka tulitte mukaan juhlimaan ja tekemään juhlapäivän mahdolliseksi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

KohtaamisPaikan hallituksen talouskooste syyskuulta:
-tulot      7371 e (koko vuosi 67 387 e)
-menot   7719 e (koko vuosi 66 668 e)

Siunausta syksyysi!
Mika ja Tiina