Hes. 1, Matt. 15

Hes. 1 Matt. 15

Nyt liikumme viisi päivää hurjilla vesillä. Historian saatossa Hesekielin kirja on vaikeaselkoisuutensa takia ollut Raamatun kaanonin reunalla, ja synagogissa sen yksityinen lukeminen on ollut jopa kiellettyä alle 30-vuotialta. Näin ollen kiinnittäkää turvavyöt, kun siitä ajatuksiaan jakelee 22-vuotias.

Hesekielin kirjan ensimmäinen luku kuvaa sitä, kuinka Hesekiel näkee Jumalan kirkkauden. Näky sisältää monenlaista kuvausta erilaisista hahmoista erilaisiin pyöriin. Minulle jäi erityisesti mieleen se, miten muutamaan kertaan toistuu kaunis ajatus: kaikki liikkuu sinne, minne Henki johtaa. Ja kaiken yläpuolella on Jumalan valtaistuin kaikessa mahtavuudessaan. Näkyä on vaikea kuvitella konkreettisesti omien silmien eteen, mutta epäselväksi ei jää se, miten upealta ja ihanalta näyttää Jumalan kirkkaus.

Matteuksen evankeliumin viidestoista luku sisältää tiukkaa asiaa synnin olemuksesta. Mikä merkitys on säännöillä? Mikä saastuttaa ihmisen? Kohlbergin moraaliteoriassa moraalikäsitys jaetaan kolmeen vaiheeseen: ensimmäisessä oikea ja väärä perustuu palkkioon tai rangaistukseen, toisessa lakiin ja haluun olla hyvä kansalainen/yhteisön jäsen ja kolmannessa perimmäisiin arvoihin, eli siihen, mikä merkitys asioilla pohjimmiltaan on. Säännöt ovat ehdottomasti olemassa syystä, ne suojelevat elämää. Mutta en silti usko, että meidän henkilökohtaisesti kannattaa noudattaa sääntöjä niiden itsensä, palkkion tai rangaistuksen vuoksi, sillä sellainen on pohjimmiltaan kapeakatseisuutta tai itsekeskeisyyttä. Raamatun pohjalta kirkastuu, miten meidän tulisi etsiä todellista ymmärrystä hyvyydestä ja rakkaudesta, ja sen pohjalta nähdä, miten mitkäkin säännöt suojelevat Jumalan kallista luomistyötä.

Esteri