Hes. 9, Matt. 23

Hes. 9 Matt. 23

Luvussa 9 Hesekielin näky jatkuu, nyt on edessä Jerusalemin rangaistus.

Kuusi + 1 miestä lähtee tutkimaan Jerusalemin asukkaita. Ne, jotka olivat mielessään ahdistettuja näkemiensä kauhistusten takia, oli merkittävä (Hes 9:4 ”Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden.”). Tässä on mielenkiintoinen juttu: Merkki, joka uskollisten otsiin merkittiin, on hepreaksi taw. Heprealainen kirjoitus on vuosien aikana muuttunut. Joissain vaiheessa muinaishepreassa se kirjoitettiin merkillä ”X” ja jossain vaiheessa sitä merkittiin ristin merkillä. Eli uskollisten ihmisten otsiin piirrettiin risti! Heidät säästettiin. Muut oli tapettava viimeistä myöten. Ristin merkki siis pelasti silloin Jumalan tuomioilta. Se pelastaa myös tänäänkin, jos Herra on saanut meidät merkitä omikseen.

___

Uuden Testamentin tekstimme kertoo hyvin sitä, kuinka Jeesus oli usein ”tukkanuottasilla” lainopettajien ja fariseusten kanssa. Tämä luku on suunnattu ikään kuin heille, eräänlainen välienselvittely heidän kanssaan. Hän tekee puheellaan selväksi, mitä ajattelee uskonnollisten johtajien toimista. Jeesusta vastaan hyökättiin milloin milläkin perusteella. Hän taas vastasi totuuden sanoilla kaikkea valheellista ja ulkokultaisuutta vastaan.

Jeesus myös osoittaa mikä on olennainen ero väärän uskonnollisuuden ja elävän uskon välillä: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.” Elävä usko on vaeltamista nöyryydessä. Väärän uskonnollisuuden olemus on ihmisen ylpeydessä ja halussa nousta itse Jumalan yläpuolelle.

Hesekielin kohdassa todettiin, että vain heidät säästettiin, joilla oli ristin merkki. Miksi joidenkin ihmisten täytyy joutua kadotukseen? Miksi eivät kaikki pelastu? Luvun lopussa Jeesus viittaa tähän. Jumala tahtoi, että kaikki pelastuisivat. Hän lähetti Poikansa pelastamaan ihmiset. ”Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla.” (jae 37) Samasta asiasta puhuttiin edellisessä luvussakin. Kaikille ei kelpaa Jeesuksen valmistama pelastus. He haluavat itse päättää omasta tiestään ja haluavat itse yrittää pelastaa itsensä.

Mikko