Hes. 11, Matt. 25

Hes. 11 Matt. 25

Hesekiel näkee 25 miestä. He olivat kansan johtomiehiä. He ajattelivat temppelin suojaavan heitä. Ei ollut väliä, miten elivät, siten ei ollut tarvetta myöskään tehdä parannusta.

Herra antoi Hesekielille tehtäväkseen kertoa heille viestin: he tulevat saamaan rangaistuksen ja lopulta tietämään, kuka Herra todella on. Samalla, kun Hesekiel puhui, yksi miehistä kuoli. Onko tässä yhtymäkohta siihen, kun Pietari puhui Ananiaalle ja Safiralle (Apt 5:1-11)? Hehän myös pettivät Jumalan huonetta eli seurakuntaa, jossa Jumalan Henki asuu. Hekin menettivät henkensä, kun tosiasiat lausuttiin.

Mutta kyllä Jumalan näytti Hesekielille myös toivon näköaloja. Jerusalemista pois siirretyt palaisivat Israeliin ja Herra tekisi heistä taas kansansa. Jumalan kirkkaus jätti temppelin, mutta ei koko kansaa. Lupaukset jäivät.

___

Tämän päiväinen Matteuksen evankeliumin luku on jatkumoa edelliselle luvulle. Alussa puhutaan viisaista ja tyhmistä morsiusneidoista ja sen myötä opetetaan oikeasta odotuksesta. Loppuosassa on kuvaus viimeisestä tuomiosta.

Välissä on taas kerran vertaus. Jeesuksen opetus on, että vielä ei ollut Messiaan tulon, vaan paremminkin lähdön aika. Vielä oli odotuksen aika Jumalan pelastushistoriassa. Vielä oli työn ja toiminnan aika – Jumalan uskomien lahjojen vastuullisen käyttämisen aika. Me olemme Jumalan omiksi luotuja. Me olemme persoonallisuuksia, jotka Jumala on jo syntymässämme varustanut erilaisin lahjoin. Samoin Jumala tässä elämässä on antanut ja antaa meille erilaisia lahjoja, mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä.

Meidät on tarkoitettu palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme niin maallisessa kutsumuksessamme kuin seurakunnassakin. Jumala odottaa meidän panevan meille uskomansa lahjat palvelemaan Hänen tavoitteitaan oli sitten kyse synnynnäisistä kyvyistämme tai saamastamme koulutuksesta ja sen tuomista taidoista, asemasta tai rahasta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä teksti ei opeta teoilla hankittavasta pelastuksesta vaan pelastetun usko(llisuude)sta. Jeesus puhui tämän vertauksen niille, jotka jo olivat panneet toivonsa Häneen. Vertauksen hyviksi ja luotettaviksi julistetut palvelijat olivat jo isäntänsä palvelijoita, eikä niin, että he hankkivat sen tuolla palvelullaan. Heissä toteutui Jeesuksen sana: ”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan” (Matt. 12:33)

Mikko