Hes. 15, Apt. 1

Hes. 15

Tämän luvun sanoma on sama kuin aiemmissakin luvuissa. Kansa on luopunut Herrasta ja siitä ei hyvää seuraa.

Viiniköynnöstä käytetään Vanhassa Testamentissa Israelin vertauskuvana ja sellaisena sen voi tässäkin luvussa ymmärtää.  Näin tulkiten Jumala antaa tekstissä muistutuksen siitä, että Israelia ei ole valittu Jumalan kansaksi sen erinomaisuuden tai hyödyllisyyden vuoksi. Koska valinta perustuu armoon, niin  kaikenlainen ylpeily on turhaa ja perusteetonta. Itse asiassa luvussa sanotaan, että viiniköynnös kasvaa metsän keskellä eli sen ympärillä on itsessään paljon vaikuttavampia valtioita. 

Tekstiä lukiessani mieleeni tuli Jeesuksen puhe itsestään viinipuuna. Vanhan Testamentin viiniköynnökseen verrattuna uusi viinipuu on rungoltaan siis paljon vahvempaa tekoa. Mutta  muuten siinä on paljon yhtäläisyyksiä. Meidät on liitetty tähän viinipuuhun armon perusteella, aivan kuten Israelkin valittiin armosta.

Apt. 1

Tämä luku kuvaa sitä lyhyttä, mutta kiinnostavaa ajanjaksoa, joka alkoi siitä, että Jeesus nousi taivaaseen ja päättyi helluntaihin. Jerusalemissa oli jo silloin seurakunta ja sen johdossa olivat 11 apostolia.  Myös Jeesuksen äiti ja veljet olivat mukana.

Jeesus oli käskenyt heitä odottamaan ja sitä he tekivätkin rukoillen. Ainoa merkittävä tapahtuma tänä aikana oli Mattiaksen valinta Juudas Iskariotin ”seuraajaksi”. Tämä osoittaa, että luvussa 12 ajateltiin olevan jotain erityistä. Apostoleja kuvataan luvussa Jeesuksen ylösnousemuksen todistajiksi ja kaitsijoiksi . Toisaalta apostolin virkaa kutsutaan myös palvelutehtäväksi. Heidän hommanaan oli siis toimia johtajina ja julistajina. Kun tiedämme Jeesuksen opetukset palvelevasta johtajuudesta, niin voi olla, että työhön sisältyi myös paljon käytännön puuhastelua ja se saattoi olla yksi syy, miksi Juudaksen paikka haluttiin täyttää. 

Nyt siis Mattias arvottiin tähän porukkaan mukaan. Emme tiedä hänestä juuri mitään. Tässä luvussa kerrottaan, että Mattias oli ollut mukana Jeesuksen kasteesta lähtien, joten voisin kuvitella, että hän oli yksi niistä 72 opetuslapsesta, jotka Jeesus lähetti kenttätyöhön Luukkaan evankeliumin luvussa 10 . Hänet oli siis jo aiemminkin ”lähetetty”, sillä sitähän sana apostoli tarkoittaa.

Tämä luku siis korostaa rukousta ja käytännön asioiden järjestämistä ”odotusaikoina”.  Tämä luku usein sivuutetaan aika nopeasti seuraavissa luvussa kerrottujen ”jännittävämpien asioiden” vuoksi, mutta ehkä sitä kannattaisi kuunnella vähän tarkemmalla korvalla.

Marko