Hes. 28, Apt. 14

Hes. 28 Apt. 14

Paavalin ja Barnabaksen ensimmäinen lähetysmatka päättyy tämän luvun lopussa. Matkan on arvioitu kestäneen noin kaksi vuotta. Ikonionissa ja Lystrassa käynnit muistuttavat edellisen luvun tapahtumia. Paavali oli niin varma kutsustaan, että kovakaan vastustus ei pysäyttänyt häntä. Hän tosin vaihtoi pakon edessä paikkakuntaa. Nämä siirtymiset voi nähdä myös osana Jumalan johdatusta. 

Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla toistui sama asetelma yhä uusilla paikkakunnilla: osa ihmisistä kääntyi Jeesuksen seuraajiksi ja osa vastusti Paavalia ja Barnabasta jyrkästi. Erilaiset voimateot seurasivat Paavalin julistustyötä. Lystrassa tapahtunut ramman parantuminen johti mielenkiintoiseen tilanteeseen. Paikalliset ihmiset olivat pakanoita, joilla oli omat käsityksensä asioista. He pitivät Paavalia ja Barnabasta eräänlaisina jumalhahmoina. Paavali osasi puhua heille heidän ymmärtämällään tavalla.

Luvun loppu kuvaa Paavalin ja Barnabaksen paluuta Antiokiaan. Voi vai kuvitella sen innostuksen, joka Antiokian seurakunnassa vallitsi Paavalin raportoidessa lähetysmatkasta.

Mika