Hes. 29, Apt. 15

Hes. 29 Apt. 15

Apostolien kokous on jännittävää luettavaa. Meillä on käsissämme koko Ut, jonka perusteella on helppo ymmärtää Jumalan pelastustekojen koskevan kaikkia ihmisiä. Ensimmäiset kristityt olivat kasvaneet juutalaisessa ympäristössä ja heidän piti ymmärtää ja oppia se, että armo ja usko Jeesukseen on ratkaisevaa Jumalan edessä. Pietarilla oli takana helluntain tapahtumat (Apt 2) ja Corneliuksen kodin tapahtumat (Apt 10), joten hän alkoi mielessään yhdistellä asioita apostolien kokouksen kiivaissa keskusteluissa.

Pietarin puheenvuoro oli ratkaiseva kokouksessa (15:7-11). Pietari ymmärsi sen, että juutalaisetkin pelastuvat pakanoiden tavoin yksin armosta ja uskosta. Kyse ei siis ollut siitä, että juutalaiset ja pakanat  pelastuisivat jotenkin eri kriteereillä.  Koko joukon sanotaan hiljentyneen Pietarin puheen jälkeen. Se oli epäilemättä hetki, jossa Pyhä Henki puhui Pietarin kautta ja kokouksen osallistujat ymmärsivät tämän.

Tämä apostolien kokous oli äärimmäisen tärkeä, että ensimmäiset kristityt saattoivat jatkaa lähetystyötä ja auttaa ihmisiä kaikista kansoista ja taustoista Jeesuksen yhteyteen ilman lain vaatimuksia. Kokouksessa annettiin käytännöllisiä suosituksia lähinnä ruokiin liittyen, mutta ne eivät olleet pelastuksen suhteen sitovia tai avainasioita. Niillä rakennettiin siltaa juutalaisten ja muiden välille seurakunnissa.

Pietarin puheenvuoro armon ja uskon merkityksestä oli Paavalille erityisen keskeinen hänen kirjeissään.  Ef 2:8 sanoo näin:” Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.”

Mika