Hes. 32, Apt. 18

Hes. 32 Apt. 18

Jos edellisessä luvussa syntyi vaikutelma, että ateenalaisille sanoma Jeesuksesta oli vain yksi mielenkiintoinen vaihtoehto lisää uskontojen markkinoilla, niin Korintin kaupunki oli hedelmällistä maaperää. Aquila ja Priscilla olivat tulleet Korinttiin sen takia, että heidät oli karkotettu kristittyinä Italiasta. Tässäkin tapauksessa ikävältä vaikuttava asia kääntyi eduksi Jumalan valtakunnan näkökulmasta.

Paavalilla oli näin tukijoukko Korintissa. Jumala selvästi halusi Paavalin panostavan Korinttiin, sillä jakeissa 9 ja 10 on Jumalan erityinen sana Paavalille: 

Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille: »Älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene.  Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.» Tämä johti siihen, että Paavali viipyi kaupungissa1,5 vuotta. Seurakunta sai parasta mahdollista opetusta tuon ajan. 

Luvun loppupuolella Paavalin toinen lähetysmatka päättyy ja pienen tauon jälkeen hän lähtee vielä kolmannelle matkalle. Kaikilla matkoilla Paavali sai kokea tarkkaa johdatusta ja Jumalan huolenpitoa. Tosin hän koki samalla myös ankaraa vastustusta. Paavalin strategiaan kuului perustaa avainpaikkoihin seurakunnat, jotka tulisivat olemaan jatkoa ajatellen tärkeitä keskuksia Jumalan valtakunnan työssä. Tämänkin luvun äärellä rukoilen, että olisin herkkä kuulemaan Herraa ja ymmärtämään Hänen tahtonsa eri tilanteissa.

Mika