Hes. 33, Apt. 19

Hes. 33 Apt. 19

Efeson seurakunnasta tuli Paavalille läheinen. Efesolaiskirjeessä on Paavalin koskettavia rukouksia efesolaisten puolesta. Paavali vaikutti kaupungissa kaksi vuotta, jona aikana kaikki Aasian maakunnan asukkaat saivat kuulla Herran sanan, 19:10. Tämä kuulostaa uskomattomalta. Paavalin työ oli määrätietoista. Hänen julistukseensa liittyi vahva Pyhän Hengen toiminta. Luvun alussa kerrotaan siitä, miten heti Efesoon tultuaan Paavali kasteen jälkeen laittoi kätensä opetuslapsijoukon päälle ja nämä täyttyivät Hengellä. Ehkä tämä tapahtuma antoi viitteitä siitä, miten evankeliumi menestyi alueella. Paavalin vaatekappaleita vietiin sairaiden päälle ja sairaita parani ja pahoja henkiä lähti ihmisistä, 11-12. Tämä on vaikuttava kuvaus siitä, mitä Jumala vaikutti Paavalin toiminnan kautta. 

Roomalaiskirjeen luvussa 15 Paavali kiteytti toimintaansa näin:“Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. 18. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, 19. tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka.” Tunnusteot ja ihmeet liittyivät Paavalin julistukseen ja korostivat Herraa Jeesusta. Lähetystilanne oli erityisen otollinen maaperä sille, että Pyhä Henki vahvisti Paavalin julistuksen käytännön tasolle. Minusta tuntuu siltä, että taidamme elää yhä enemmän lähetystilanteessa omassa maassamme ja kaupungissamme.

Mika