Dan. 2, Mark. 8

Dan. 2 Mark. 8

Markuksen evankeliumissa Jeesusta seuraa tavallinen kansa. Jeesuksen vastustajia puolestaan ovat fariseukset ja kirjanoppineet sekä Herodes. Joissakin kohdissa kirjanoppineet liittoutuvat Heroksen kannattajien kanssa, jotta saisivat Jeesuksen kiinni Mooseksen lakia tai Rooman valtaa vastaan asettumisesta (vrt. esim. Mark. 12:13).

Jeesus varoittaa opetuslapsiaan Heroksen ja fariseusten hapatteesta. Mitä hän tarkoittaa? Fariseusten hapate oli uskoa ihmisen tekoihin ja ihmisten tekemien sääntöjen noudattamista. Myös Heroksen hapate oli uskoa ihmisen tekoihin, erityisesti ihmisen valtaan.

Jeesuksen seuraaminen on toisenlaista. Se on itsemme kieltämistä, omien tekojemme mitättömyyden näkemistä ja Jeesuksen varaan jäämistä (j. 34–35).

Heli