Hoos. 1, Room. 3

Hoos. 1 Room. 3

Hoosea oli Israelin profeettana vuosina 753-715 eKr. Aikamedian Sana elämään -kommentaariraamatun mukaan Israel ”oli Jerobeam II:n valtakaudella kartuttanut maallista omaisuuttaan mutta rappeutunut hengellisesti. Ihmiset olivat ahneita ja elivät kanaanilaisten tapaan siveettömästi ja palvoivat epäjumalia.” Kuulostaako tämä jollakin tavoin tutulta?

Em. kommentaariraamatun mukaan ”Hoosean tehtävä oli näyttää pohjoisen valtakunnan asukkaille, että nämä olivat olleet uskottamia Jumalalle, ”aviomiehelleen” ja elättäjälleen, ja naittaneet itsensä Baalille ja kanaanilaisille jumalille. Hän varoitti, että elleivät he tekisi parannusta synneistään ja palaisi Jumalan luo, he tuhoutuisivat.”

Olisiko Hoosean sanomalle tilausta tänä päivänä? Kyllä mielestäni olisi. Aatteet, ajatukset ja -ismit ovat ehkä hieman erilaisia, mutta samasta asiasta on pohjimmiltaan kyse: ihmiset elävät erossa Jumalasta, joka rakkaudessaan haluaisi vetää heidät yhteyteensä.

Miksi sanoma näyttää jäävän piiloon? Eikö sitä osata kertoa ja välittää oikein? Ainakin Hoosean kohdalla viestin välittämisen tapa oli hyvin erikoinen. Voisiko Jumala tänä päivänä puhua jollakin erityisellä tavalla, joka auttaisi sanoman perille saamisessa?

Ehkäpä Jumala puhuukin, mutta olemmeko me herkkiä kuulemaan ja tottelemaan. Kirjoitin reilu vuosi sitten siitä, miten minulla on muutamissa tilanteissa arjen normaali ”rytmi” tavalla tai toisella rikkoutunut. Nämä tilanteet ovat liittyneet ihmisten kohtaamisiin hieman erikoisissa olosuhteissa. Valitettavasti olen yleensä vasta jälkikäteen ymmärtänyt, että ne olisivat saattaneet olla Jumalan järjestämiä tilaisuuksia, joissa olisi ollut mahdollista luontevasti kertoa Jeesuksesta.

Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali on aivan kristinuskon ytimessä. Jakeet 21-26 on tiivis kiteytys siitä, mistä kristinuskossa on kyse. Paavali selittää asiaa suhteessa juutalaisuuteen, mikä vuoksi laki nousee niin vahvasti esille.  Joka tapauksessa pelastuksen asia on yksinkertainen. Kyse on Jeesuksesta ja siitä, mitä hän on tehnyt puolestamme. Otammehan sen uskossa vastaan ja viemmehän tätä sanomaa yksinkertaisesti eteenpäin?

Pekka