Hoos. 2, Room. 4

Hoos. 2

Profeetta Hoosean osa oli demota omalla avioliitollaan kansalle sen käyttäytymistä ja suhdetta Jumalaansa. Hoosean valinnat varmaan puhuttivat kyläläisiä turuilla ja toreilla. Profeetta ja noin valitsee, mitä tuosta tulee! Armon määrän on täytynyt puhuttaa myös. Jumalan lupaus on luoda rauha (20). En kyllä tiedä, mihin kansan ajanjaksoon tässä viitataan? Israelin kansalla ja myös meillä on lopulta hyvä tulevaisuus, olkoon nykyisyydessä mitä tahansa lankeemusta ja vaikeutta. Jeesus on tie ikuiseen hyvään tulevaisuuteen.

Room. 4

Tämä Roomalaiskirjeen luku avaa perusteellisesti vanhurskautta uskon kautta. Jos Jumalalle kelpaamiseen liitetään tekoja, se vesittää koko uskosta vanhurskaaksi -periaatteen. Ja miten helposti niitä temppuja ja käyttäytymismalleja rakentuukaan uskonyhteisöjen sisälle. Nyt olisi aika palata kristillisen uskon perustuksille ja siirtää -laisuus-läisyydet ja -ismit joskus kummallisine painotuksineen syrjemmälle. Jeesus ei kuulunut aikanaan jäsenenä yhteenkään suomalaiseen herätysliikkeeseen eikä maailman kirkkokuntiin. Häntä ei voi takautuvastikaan kukaan omia ja määritellä omaan ryhmittymään sopivaksi. Jeesus on Herra ja Jumalalle kelpaamisen ainut perusta.

Pirkko