Hoos. 5, Room. 7

Hoos. 5

Tuomio väärästä jumalanpalveluksesta on tämän luvun otsikko. Tuomio on Jumalan vastuulla ja vallassa. Valinnoilla on seurauksensa, enempää en uskalla kommentoida. Ilman lahjaksi saatua uskoa rakastavaan ja armolliseen Jeesukseen ajatus tuomiosta olisi pelottavaa.

Room. 7

Tämä luku sisältää synnin ja lain suhteen selvittelyä. Paavali turhautui, näin tulkitsen, oman luonnollisen ihmisensä, lihansa vaikutukseen elämässään. Kyllä oma syntisyys toden totta monet kerrat turhauttaa! Olen tykästynyt luvun viimeisen jakeen johtopäätökseen vanhemman käännöksen mukaisesti: ”Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.” Palvellaan mekin tämmöisinämme Jeesusta!

Pirkko