Mal. 3, Luuk. 12

Mal. 3 Luuk. 12

”Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen.” (Mal. 3:24a)

Kristinuskon yksi merkittävä vaikutus oli naisten ja lasten yhteiskunnallisen aseman huomattava paraneminen. Malakian kirjan kohta selvästi viittaa siihen, että Uudessa liitossa tapahtuu myönteistä kehitystä vanhempien ja lasten välisissä suhteissa. Vaikka tässä erityisesti mainitaan isät, niin uskon, että tämä koskee myös äitejä.

Perheen sisäisellä dynamiikalla on todella suuri vaikutus lasten kasvuun ja kehitykseen. Suurin osa lapsista Suomessa saa hyvät lähtökohdat elämälleen, kun asiat ovat perheessä kunnossa. Valitettavan paljon on kuitenkin myös niitä lapsia, joiden perheessä vanhemmilla ei syystä tai toisesta ole edellytyksiä pitää huolta lapsista, heidän tarpeistaan ja turvallisesta kasvuympäristöstä.

Jeesukselle lapset olivat tärkeitä ja hän asetti lapset myös uskon esikuviksi (ks. esim. Matt. 18:1-6, 19:13-15). On tärkeää, että lapset saavat kuulla Jeesuksesta ja tutustua häneen. Uskovissa perheissä tämä tapahtuu varmasti hyvin luonnollisesti. Seurakunnan tuki on perheille tässä korvaamatonta. Arvostan todella paljon niitä KohtaamisPaikan sisaria ja veljiä, jotka ovat vuosien varrella antaneet aikaansa ja voimavarojaan lasten ja nuorten ohjelmien järjestämiseen ja heidän kohtaamiseensa. Sydämellinen kiitos meidän perheen puolesta!

Lasten aitous, ihmettely ja kysymykset ovat aikuisille monesti hyvin puhuttelevaa ja uskoa vahvistavaa. Monet parhaimmat oivallukset ovat itse asiassa tulleet silloin, kun asioita on saanut ihmetellä lapsen kanssa.

Kiitos, Jeesus, lapsista ja nuorista! Siunaa kaikkia KohtaamisPaikan toiminnan piirissä olevia perheitä, joissa on lapsia ja nuoria! Anna vanhemmille viisautta, rakkautta ja kärsivällisyyttä kohdata lasten ja nuorten kysymykset ja tarpeet! Anna lasten ja nuorten uskon kasvaa ja olla rohkaisuna vanhemmille ja koko seurakunnalle! Pidä huolta perheiden kaikista tarpeista!

Pekka