1. Moos. 5, Luuk. 17

1. Moos. 5

Tämän luvun sukuluettelosta olisi hyvää ainesta sukututkijoille, tässä on nimilistan alkupää valmiina meille kaikille. Koko tämä nimien lista perimätietona on täytynyt olla Nooalla (ellei sitä ilmestystietona sanottu Moosekselle). Hämmästyttää, miten tärkeänä Jumalan sana on pitänyt sukuluetteloa jo näin alkulehdillä. Sinun ja minun sukuluettelo on Jumalalla vuosien tarkkuudella tiedossa. Ja silti oleellisinta on, että olemme uudelleen syntyneitä Jumalan lapsiksi, asemaltamme Jeesuksen kanssaperillisiä, Isän rintaperillisen asemassa.

Luuk. 17

Tässä luvussa Jeesus opettaa Ihmisen Pojan päivästä. Ymmärrän sen hänen toisen tulemuksensa päiväksi. Olosuhteita verrataan Nooan ja Lootin päivien kaltaisiksi. Tulkitsen päivien laatua kolmella ulottuvuudella: Ensiksikin arki pyörii, mennään naimisiin, syödään ja juodaan. Samalla on voimassa nekin ilmiöt, miksi vedenpaisumuksen piti aikanaan tulla. Kolmanneksi ”Nooa rakentaa arkkia”, on Jumalan käsikirjoitus, Hänen Poikansa tulemuksen valmisteluprosessi menossa. Päivämäärää Jeesuksen tulemukselle meidän ei ole tarpeen tietää, se on yksin Isän Jumalan tiedossa. Odotetaan yhdessä.

Pirkko