2. Moos. 2, Hepr. 10

2. Moos. 2 Hepr. 10

Mooses on juutalaisille ehkä kaikkein suurin hahmo Vt:ssa Daavidin ohella. Huomisen päivän Ut:n luku, Hp 11:23-29, kertoo varsin monia asioita Mooseksen elämästä. Luvussa Mooses ja hänen vanhempansa ovat uskon esikuvia meille. Mooseksen vanhempien usko sai heidät pitämään lapsensa piilossa egyptiläisiltä ja lopulta laskemaan hänen kaislakorissa virran vietäväksi. Jumalan varjeleva käsi oli Mooses-vauvan yllä ja ihmeellisellä tavalla hän kasvoi faraon hovissa.

Heprealaiskirjeessä Mooseksesta sanotaan, että hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa, Hp 11:24-25. Mooseksella oli varmasti kaikkea, mistä tuona aikana saattoi vain kuvitella. Hän oli saanut tuon ajan parhaan mahdollisen koulutuksen ja varallisuutta oli paljon. Hän kuitenkin samaistui omaan kansaansa. Oletan, että Mooseksen vanhempien uskolla ja rukouksilla oli merkitystä.

Mooses jollain tavalla ymmärsi tehtävänsä jo 40 vuotiaana, mutta silloin hän ei toiminut viisaasti. Tätä seurasi 40 v ajanjakso, jolloin Mooses oli Midianissa karkumatkalla ja toimi paimenena. Tuo aika oli erilaista valmistautumista tulevaan tehtävään. Jumalalla oli Moosekselle tehtävä, johon tarvittiin pitkä valmistautuminen. Luvun loppu kertoo sen, että kansan kääntyminen Jumalan puoleen sai lopulta aikaan lähdön orjuudesta kohti luvattua maata. Mooseksen elämän vaiheet puhuvat meille monella tavalla. Välillä voi kulua pitempiä aikoja odottaen, mutta Jumalan aikataulu on oikea. Hänen apunsa ei tule liian myöhään, mutta ei myöskään liian aikaisin. Siksi tarvitaan uskoa.

Mika