2. Moos. 25, Joh. 7

2. Moos. 25 Joh. 7

”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani.” (Joh. 7:17)

Tämä jae on ollut minulle erittäin merkityksellinen siitä asti, kun tulin uskoon. Vuoden 1992 käännös ei kuitenkaan mielestäni tavoita sitä syvyyttä, joka jakeeseen sisältyy. Vuoden 1938 käännöksessä jae kuului näin: ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.”

Raamatunselitysopas Novumin mukaan jakeessa käytetty verbi, joka edellä on käännetty ’päästä selville’ ja ’tuntea’, voitaisiin kääntää ’tietää’, ’tuntea’, ’oppia tuntemaan’, ’huomata’, ’ymmärtää’, ’osata’ ja ’tunnustaa’. Novumin mukaan verbi ”kuvaa usein läheistä ja luottamuksellisesta suhdetta kahden henkilön välillä’. Vanha käännös mielestäni tavoittaa paremmin tämän näkökulman, jossa keskeistä on se, että Jeesuksen opetuksista vakuuttuminen perustuu läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Kyseessä ei ole siis ensisijaisesti tiedollinen ymmärtäminen, joka mielestäni on uudessa käännöksessä näkökulmana.

Kiitos, Jeesus, että voimme sinut tuntea ja vakuuttua sinusta ja opetuksistasi! Kiitos, että käytät tähän kaikkia aistejamme ja koko olemustamme etkä pelkästään järjellistä ymmärrystämme!

Pekka