Ps. 32, Matt. 3

Ps. 32 Matt. 3

Johannes Kastaja oli suuri profeetta, mutta hän ymmärsi hyvin oman asemansa suhteessa Jeesukseen: “Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” Vaikka Johannes näin sanoikin, niin hän suostui kastamaan Jeesuksen. Se oli merkittävä hetki. 

Pyhä Henki laskeutui kasteen hetkellä Jeesuksen päälle kyyhkysen tavoin ja taivaasta kuului Jumalan ääni: “Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, niin Hän luopui oikeudestaan olla Jumalan vertainen, Fil 2:6. On vaikea käsittää loppuun saakka sitä, että Jeesus oli yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Sama ajatus liittyy myös siihen, että Raamattu on Jumalan Hengestä syntynyt, mutta ihmiset kirjoittivat sen. Jeesuksen ihmiseksi syntymiseen liittyy se, että Hän tarvitsi Pyhän Hengen tehdäkseen Isän valmistamia tekoja. 

Kuten Johannes sanoi, niin Jeesus kastaa meidät Pyhällä Hengellä. Sanaa kaste käytetään vain tässä kohtaa, kun Ut:ssa puhutaan Pyhän Hengen saamisesta tai Hengellä täyttymisestä. Kaste saattaa viitata helluntaihin, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin. Muualla korostus on siinä, että tarvitsemme päivittäistä Hengellä täyttymistä, jotta saisimme voiman ja rakkauden kristittynä elämiseen.

Ps 32:8

”Minä opetan sinua”, sanoo Herra, “minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.”

Mika