4. Moos. 10, Matt. 24

4. Moos. 10 Matt. 24

Israelin kansa oppi lähtemään liikkeelle ja kulkemaan erämaavaelluksen aikana hyvässä järjestyksessä heimoittain. Se oppi kulkemaan sotajoukon tavoin. Israelilaiset oppivat myös seuraamaan Jumalan johdatusta: pilvi suojasi ja ohjasi kansan liikkumista ja leeviläisten kantama liitonarkku, jossa lepäsi Jumalan läsnäolo, etsi kansalle levähdys- ja leiriytymispaikat. Israelilaiset oppivat taitoja ja elämänasennetta, jota he tarvitsivat myöhemmin taisteluissa luvatusta maasta ja muussa elämässä.

Mitä Jumala opettaa minulle ja sinulle kuivien, samanlaisina toistuvien elämänvaiheiden aikana tai aikoina, jolloin olemme jaksamisemme rajoilla?*

Lopun merkeistä puhuessaan Jeesus avaa ikkunan toisenlaiseen todellisuuteen, kuin mitä silmämme näyttävät meille. Taistelut, vainot ja ahdistus ovatkin merkki kevään tulosta, Jumalan valtakunnan läheisyydestä.

Heli

* Viime kevät oli minulle töissä koronan aiheuttamien äkillisten muutosten ja epävarmuuden vuoksi todella raskas ja ylitöitä kertyi runsaasti. Myös kulunut työpäivä (kirjoitin tätä maanantaina 5.10.) oli uuvuttava ja viime kevään väsymys ja ärtymys alkoivat nostaa päätään. Sain päivän päätteeksi heittää Jumalalle rukouksen: ”Anna minun oppia tästä päivästä jotain sellaista vastuusta ja sinun vapaudestasi, mitä en vielä viime keväänä oppinut!” Minulle tuli tunne, että Pyhä Henki nosti tuon rukouksen huulilleni. Jumala haluaa antaa enemmän viisautta ja lepoa, kuin vielä viime keväänä pystyin vastaanottamaan.