4. Moos. 25, Apt. 9

4. Moos. 25 Apt. 9

4 Ms 25

Kansa vinksahti palvomaan vierasta jumalaa ja harjoittamaan haureutta. Tekstin mukaan haureus oli ensin ja sitten vieraan jumalan palvontamenoihin osallistuminen. Kun hallitsijasukujen jälkeläiset tavattiin itse teosta, heidät teloitettiin ja siihen päättyi muidenkin langenneiden kansalaisten surmaaminen. Toimintamalli oli raaka, kaiketi välttämätön kansan puhtauden säilymiseksi. Jumala oli kai ehdoton kansansa identiteetistä. Liekö ollut tarttuvia sukupuolitautejakin, niin kuin joskus kuulin opetettavan. Toiminnan seurauksena olisi joka tapauksessa tullut sekakansaa, jonka asema olisi hankaloittanut Luvattuun maahan asettumista.

Apt 9

Miksi vainoat minua, kysyi Jeesus, vaikka Saulus luuli vainoavansa vain seurakuntaa. Suomessakin on joitakin henkilöitä joutunut viime aikoina julkisen pilkan ja painostuksen kohteeksi. Siunaamme niitä, jotka ovat painostuksen kohteena. Luulen, että Jeesus voisi esittää painostajille tuon saman kysymyksen, miksi vainoat minua.  Kyse ei pohjimmiltaan ole sananvapaudesta ehkä sittenkään. Jeesus, me siunaamme painostajia sinun nimessäsi ja pyydämme, ilmesty vainoojille ja painostajille yhtä vahvasti niin kuin ilmestyit Saulukselle aikoinaan.

Pirkko