4. Moos. 27, Apt. 10

4. Moos. 27 Apt. 10

4 Ms 27

Tässä luvussa on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun yhden perheen tyttäret tulevat pyytämään Moosekselta perintöosaansa. Heidän isänsä oli menehtynyt autiomaassa eikä perintöosaan oikeutettua veljeä ollut. Kun Mooses kysyi Herralta päätöksentekoon ohjeita, syntyi tätä yksityiskohtaa laajempi periaate. Naisille tuli perintöoikeus, jos sisarussarjassa ei ole poikaa. Lisäksi Mooses sai ohjeita laajemminkin perintökaaren malliin. Arvailen, että tästä lienee ollut aikanaan hyötyä heimon maaomistuksen säilymisessä kullakin heimolla.

Me olemme saaneet perintöosan Kristuksessa (Ef. 1:11) ja Pyhä Henki on perintömme vakuutena (Ef. 1: 14). Tässä on miettimistä ja kiitoksen aihetta tälle päivälle.

Apt 10

Italiaisen joukko-osaston uskova sadanpäällikkö Kornelius sai näyssä nähdä Jumalan enkelin, joka antoi toimintaohjeen hakea Simon Pietarin nahkurin talosta. Pietaria oli hänen omassa näyssään valmistettu kohtaamaan Korneliusta, ei-juutalaista miestä. Kohtaamisissamme ei ole Jumalan näkökulmasta rajoitteita kansallisuuksien välillä. Emme kumartele toisillemme, mutta emme myöskään voi halveksia ketään syntyperän takia. Olemme kaikki samaa Jumalan kansaa ja aikanaan samassa taivaassa.

Pirkko