4. Moos. 32, Apt. 12

4. Moos. 32 Apt. 12

Mooseksen kirjassa on mielenkiintoinen kohta, kun kaikki eivät haluakaan alueelle, jonka Jumala on luvannut. On vaara, että he tottelemattomuudellaan suututtavat Jumalan. Näin ei kuitenkaan käy, vaan Jumala antaa heille heidän haluamansa, kun he vain ottavat osaa maan valoitukseen yhdessä toisten kanssa. Jumala on voimallinen ja pelottava, mutta myös pitkämielinen ja valmis kuuntelemaan meidän tahtoamme.

Jos luet eteenpäin, huomaat että maa-alueen jakamista koskevien lukujen jälkeen luvussa 36 puidaan käytännön pulmaa. Kuinka voidaan varmistaa, että maaomaisuus pysyy oikean sukukunnan omistuksessa? Jo ongelman syntyminen kertoo sivistyksestä ja naisten arvosta. Jumalan tahdosta myös tytöt saattoivat periä isänsä. Kautta aikojen on maailmassa ollut aikoja ja alueita, joilla naisen osa on ollut huono. Jumalan silmissä  jokainen on arvokas ja hän haluaa että kohtelemme toisiamme sen mukaisesti. Hän kohtaa käytännön tilanteemme ja ohjaa toimimaan oikeudenmukaisesti, kun vain kysymme häneltä apua.

Apostolien tekojen luku on jännittävä. Opetuslapsia oli vangittu aiemmin useita kertoja, mutta yksikään heistä ei ollut vielä kuollut. Heitä oli ruoskittu ja vangittu, mutta ei tapettu. Nyt Jaakob mestattiin ja uskon seurakuntien ja uskovien järkyttyneen. Pietari, Jaakob ja Johannes olivat kolme Jeesukselle läheisintä opetuslasta ja siten heillä oli suuri arvovalta seurakunnassa. Heidän tappamisensa miellytti varmasti juutalaisia oppineita, jotka vastustivat Jeesuksen seuraajia ja hänen opetustaan. Herodes saikin suosiota ja innostui. Seuraavaksi siis lähtisi pää Pietarilta.

Jumalan suunnitelma oli kuitenkin toinen. Uskovien rukoukset vaikuttivat ja Herran enkeli sai valtuudet vapauttaa Pietarin. Tapahtumat ovat huikeita. Tämän lukeminen nostattaa aina mielialaa. Uskovat eivät tuolloinkaan meinanneet uskoa ihmettä todeksi. Niin yllättävä ratkaisu oli. Herodekselle sen sijaan kävi huonosti. Hän häpesi menetettyään vankinsa ja vaihtoi maisemaa. Myöhemmin Herodes kuoli yliluonnollisen kuoleman. Väkijoukko halusi mielistellä herodesta selvitäkseen kauppasaarrosta. Siksi he sanoivat hänen ääntään jumalalliseksi ja sitä kautta korottivat hänet jumalaksi. Herodes nautti tilanteesta ja sai ansionsa mukaan. Jumalan sana puolestaan levisi yhä laajemmalle. Tällainen kertomus rohkaisee, koska useinkaan emme näe tässä ajassa pahuudesta koituvia seurauksia. Lopullinen tuomio on kuitenkin Jumalan kädessä. Jumala on voimallinen!

Anna