5. Moos. 1, Apt. 13

5. Moos. 1 Apt. 13

Mooseksen kirjan teksti muistuttaa minua siitä, että joskus on tärkeää kerrata menneitä tapahtumia ja tarkastella niitä Jumalan tekojen valossa. Voimme kiittää ja muistaa Jumalan tekoja uudelleen ja uudelleen ja samalla ohjata toimintamme suuntaa oikeaksi. Voimme oppia paitsi Raamatun tapahtumista, myös johdatuksesta, jota olemme omassa elämässämme kokeneet. On tärkeää pohtia tekoja ja oppia niin virheistä kuin onnistumisista. Mooses oli viisas mies, jota kansan kannatti kuunnella. Meidän tulee myös kuunnella niitä joille Jumala on antanut viisautta. Itse kiitän yhteisömme vastuun kantajista.

Apostolien teoissa Kyproksen tapahtumat ovat käännekohta Paavalin ja Barnabaksen suhteessa. Tähän asti Paavali on kantanut nimeä Saul, nyt hän on Paavali. Lisäksi nimien järjestys muuttuu, eli tästä eteenpäin Paavali mainitaan ennen Barnabasta. Ajattelen, että Paavalista tuli matkan johtaja hänen osoitettuaan rohkeutensa ja kykynsä kuulla ja totella Jumalan tahtoa. Tuo merkittävä tapahtuma oli käännekohta, jonka merkiksi nimi vaihtui. Synagogassa Paavali on se, joka nousee puhumaan. Paavali toimii samoin kuin Mooses. Hän ottaa esille menneet tunnetut tapahtumat. Lisäksi Paavali auttaa ymmärtämään Jumalan ilmoitukset ja liittää ne Jeesuksen vaiheisiin ja kyseiseen hetkeen itse kunkin elämään. ”Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi,
saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. ” Tämä koskee meitäkin.

Anna