5. Moos. 6, Apt. 18

5. Moos. 6 Apt. 18

Jumala sanoo israelilaisille, että hän lahjoittaa heille talot ja kaupungit valmiina täynnä tavaraa. Israelilaisten ei tarvitse nähdä itse vaivaa sen eteen. Tämän jälkeen Jumala muistuttaa kansaa, etteivät he unohda Jumalaa ja hänen lakiaan kaiken hyvinvoinnin keskellä, eivätkä ala noudattaa naapurikansojen tapoja. Meidänkin tulisi muistaa tämä omassa hyvinvoinnissamme. Meillä on paljon hyvinvointia, jonka eteen emme ole tehneet työtä. Kaikki on lahjaa Jumalalta ja meidän tulee muistaa se, elää Jumalan kunniaksi, eikä mukautua ympäröivään yhteiskuntaan. Apostolien tekojen 18. luvussa Paavali näyttää meille esimerkkiä tästä, kun hän jää Korinttiin vaaroista huolimatta. Tuomioistuimen käskynhaltija toteaa, ettei Paavali ole tehnyt rikosta tai ilkityötä, mutta sallii tämän silti joutua pahoinpidellyksi. Meidän ei kuulu mukautua ympäröivään kulttuuriin niin, että joudumme joustamaan Jumalan sanasta, vaan Jumala haluaa meidän tekevän tinkimättä sitä mikä on oikein ja hyvää Herran sanan mukaan. 

Tietoa Jumalasta tulee kertoa eteen päin lapsille ja niille jotka eivät ole kuulleet riittävästi. Myös meistä jokainen tarvitsee elämässään muistutusta Jumalasta, Hänen teoistaan ja tahdostaan. Mooseksen kirjassa opastetaan teroittamaan lakia lasten mieleen, puhumaan niistä kotona, matkalla, makuulla tai jalkeilla ja sitomaan se otsalle ja käteen ja kirjoittamalla talojen ja kaupunkien portteihin. Meidänkin tulisi pitää mielessä Jumala niin töissä kuin vapaalla, arkena ja pyhinä, päivisin ja iltaisin. Jumala haluaa olla läsnä koko elämässämme eikä vain kirkossa ja tarkkaan valittuina rukoushetkinä. Kun tiedämme mihin uskomme, me  voimme todistaa uskostamme rohkeasti ja osoittaa sen kestäväksi kuten Apollos teki.

Elli ja Anna