5. Moos. 7, Apt. 19

5. Moos. 7 Apt. 19

Mitkähän ovat minun elämäni tärkeimmät prioriteetit? Kärjestä löytyvät varmasti samat asiat kuin monilla muilla: perhe, koulu, työ ja itsensä kehittäminen. Ne ovat tärkeitä prioriteetteja siksi, että arvostan niitä ja siksi, että arvostamisen myötä annan niille aikaani. Viidennen Mooseksen kirjan seitsemäs luku jätti mieleni päälle sen, miten Jumala haluaa olla kansalleen ykkösprioriteetti ja vetoaa heihin: valitkaa minut, tehkää minun tahtoni, hävittäkää epäjumalat, jotta voisin antaa teille kaiken sen ihanan, mitä minulla on varastossa.  Uskon, että sama pätee edelleen meidän elämässämme. Antamalla Jumalan etsimiselle arvoa ja aikaa voimme saada elämäämme paljon lisää sisältöä. Entä jos pyrkisin Jumalan etsimiseen yhtä paljon kuin siihen, että pysyn kärryillä läheisteni kuulumisista tai  kehityn työssäni? Jeesus tiivistää toiminnan kannattavuuden: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.” (Luuk. 11:9).

Apostolien tekojen 19. luku kertoo kaksi tarinaa siitä, miten pakanallisuus joutui väistymään kristinuskon tieltä. Ensin taikausko kärsi tappion ja sen johdosta poltettiin suuri määrä vanhaa kirjallisuutta, toiseksi epäjumalakuvien veistäjät joutuivat puolustamaan asemaansa epäjumalien menettäessä suosiotaan. Nykyään erilaisia luonnonuskontoja ja marginaaliryhmien uskomuksia saatetaan kunnioittaa suurestikin osana alkuperäiskulttuuria. Ehkä se on vastareaktio historiallemme, jossa kristittyjen maiden valkoiset miehet ovat olleet toisinaan taipuvaisia sortamaan erilaisia maailmankuvia. Mitä kristityn siis tulisi ajatella kulttuurien ja uskontojen kohtaamisesta nykyaikana? Mielestäni valkoisen miehen vallan ja täyden suvaitsevaisuuden välissä on molempia huomattavasti parempi vaihtoehto: sallin ihmisille uskonnonvapauden kulttuurista riippumatta ja kunnioitan heidän päätöksiään, mutta pidän silti itse kiinni siitä, että Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä, enkä jätä sitä kertomatta. Kristittyinä näemme loppuviimein selkeästi Raamatusta, ettei Jumala jaa asuinsijaansa. Kun Pyhä Henki tulee, pakanallisuus väistyy.

Esteri