Joos. 10, Room. 5

Joos. 10 Room. 5

Joosua 10, Herra kävi sotaa Israelin puolesta

Erikoisia tapahtumia löytyi jakeista 11-13. Kun Herra kävi sotaa, luonnonvoimat olivat hänen käytössään. Raekuurot surmasivat enemmän vihollisia kuin miekat, ja aurinko ja kuu pysyivät paikallaan antaen enemmän aikaa tuhota viholliset. Joosualla oli hyvä luottamus ja usko Jumalan voimaan, sillä hänen kansan kuullen ääneen sanottu rukous toi vastauksen säiden Herralta ja päivä piteni.

Kun tämän lisäksi Joosua toimi kuuliaisesti Herran ja Mooseksen ohjeiden mukaan, tuli työ valmiiksi:”Hän kukisti yhdellä kertaa kaikki tämän alueen kuninkaat, sillä Herra, Israelin Jumala, soti kansansa puolesta” (42).

Room. 5, Rauha Jumalan kanssa

Paavali ottaa uudestaan käsittelyyn VT:n ja UT:n, lain ja evankeliumin. Aadam ja Kristus ovat vastinparit, joiden kautta synti tuli maailmaan ja myös hoidettiin. Yhden kautta tuli synti ja yhden kuuliaisuuden kautta tulee Jumalan armo jokaisen osaksi uskon kautta. ”Laki tuli maailmaan, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi” (20). Jos syntiä (synnintuntoa?) ei ole, ei tarvita myöskään Jeesusta. Lain tavoitteena on ohjata tarvitsemaan armoa ja anteeksiantamusta, ja siten korostaa Jeesuksen työn merkitystä.

Yhteyden syntyminen Jumalan kanssa tuo mukanaan rauhan. Jumalan rauhasta sanotaan, että se on kaikkea ymmärrystä ylempi ja varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa (Fil.4:6-7). Rauhan ja armon kokemus antaa ilon siitä toivosta, että pääsemme kerran Jumalan luo. Rukous on myös tärkeä rauhan kanava, ei murehtiminen. Näin uskovan elämässä toivo lisääntyy ja auttaa myös jaksamaan ahdingossa ja selviytymään koetuksista.

Jumala ei ole jättänyt meitä yksin, vaan rauhan ja toivon vakuudeksi olemme saaneet Pyhän Hengen, joka on rakkauden lähde, puolustajamme ja eläväksi tekijä. Rauha on myös yksi Pyhän Hengen hedelmistä. Rukoillaanko tätä rauhaa ja muutakin hedelmää itsellemme ja ympärillemme. 

Juha