Joos. 11, Room. 6

Joos. 11 Room. 6

Joosua 11, Voitto kotiin!

Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti Joosua valloitti koko maan. Hän jakoi sen Israelin heimoille antaen kullekin heimolle sille kuuluvan osuuden. Näiden sotien jälkeen maassa vallitsi rauha. (23) 

Ei ole helppoa elää Jumalan antamien ohjeiden mukaan, vaikka se näyttää tuottavan hyvän lopputuloksen. Joosua oli rohkea ja periksiantamaton johtaja, jolta voi ottaa mallia.

Room. 6, Uusi elämän Kristuksessa  

Uusi identiteetti Jumalan lapsena tuo elämään paljon uutta. Matka kohti eheyttä kestää koko elämän, mutta on työstämisen ja vaivannäön arvoista. Olen hyväksytty Jeesuksessa ilman suorituksia Jumalan yhteyteen, jossa löytyy myös merkitys ja tehtävä, kun saa omilla lahjoillaan ja elämällä palvella suurempaa päämäärää! Tekeminen ei siis lopu, vaikka pelastus tuleekin armosta. Ef. 2:10 ohjaa meitä Jeesuksen yhteydessä toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumalan on meidät tarkoittanut. ”Olette päässeet vapaaksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta ”(18).

Vaikka rauha on saavutettu, synnin valta voitettu ja lahjaksi on saatu armolahjana iankaikkinen elämä, ei elämä ole helppoa. Vanha ja uusi eli synti ja vanhurskaus taistelevat toisiaan vastaan. Meidän tulee oppia johtamaan itseämme, harjoittamaan itsehillintää ja hyveitä sekä huolehtimaan hyvinvoinnistamme. Sillä: ”Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiin jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi ” (13). Vallan tulee siis vaihtua. Heprealaiskirjeessä 3:13 muistutetaan myös siitä, että voimme olla toinen toisiamme tukemassa tässä taistelussa:” Rohkaiskaa toinen toistanne joka päivä… ettei kukaan teistä lankeaisi synnin viettelyksiin ja paatuisi”.

Juha