Joos. 23, Room. 9

Joos. 23 Room. 9

Joosua 23

Mielenkiintoista on lukea, mitä Joosua kiteyttää jäähyväisiksi vanhaksi tultuaan. Siinä korostuvat tutut asiat ja kehotukset. Olkaa lujat, noudattakaa lain kirjaa, älkää sekoittuko epäjumalia palveleviin kansoihin. Pysykää uskollisina Herralle ja muistakaa, miten Jumala on ollut uskollinen teille ja täyttänyt kaiken lupaamansa. ”Muistakaa aina rakastaa Herraa, Jumalaanne”! (11).Tähän on hyvä yhtyä.

Luvun lopussa on vielä muistutus siitä, että jos homma ei toimi, ja aletaan palvoa epäjumalia, niin Herran viha syttyy ja hävitys kohtaa. Tässä voidaan puhua varmaan Jumalan pelosta. Vaikka se ei ole vain VT:n asia, vaan se mainitaan myös UT:ssa, eipä siitä paljon nykyään puhuta.

Room. 9, Israel ja Jumalan lupaukset

Paavalilla oli sydämessä raskas suru ja lakkaamaton tuska siitä, että israelilaiset eivät lähteneet uskon tielle. Näin itsenäisyyspäivän tekstin ääressä tuli mieleen oma kansamme ja Suomen tila. En koe asiaa niin voimakkaasti kuin Paavali, mutta kuitenkin harmittaa ja surettaakin se, että me suomalaiset olemme kansakuntana luopumassa Jumalasta? Onko hyvinvointivaltiomme hoitanut meidät riippumattomiksi Jumalan huolenpidosta? Suomen kansahan oppi aikoinaan lukemaan kirkon aloittaman koulun avulla ja Raamattuakin luettiin sen jälkeen omalla kielellä. Sen kautta kristilliset arvot ja Jumalan kunnioitus juurtuivat syvälle kansan sydämeen ja omaantuntoon.

Nyt halutaan olla vapaita ja uskontoneutraaleja. Luin juuri lehdestä, että partiokaan ei enää halua rakastaa Jumalaa, vaan partiolupaus uudistettiin ajanmukaiseksi. Entinen lupaus oli:”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa (ikäkauden) ihanteita ja olla avuksi toisille.” Uusi kuuluu näin:”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa (ikäkauden) ihanteita joka päivä.” Oma partiokokemukseni jäi aikoinaan yhteen vuoteen, enkä siis tiedä, onko kristinuskon Jumalalla ollut sijaa partiotoiminnassa, mutta tämäkin uudistus kuvaa hyvin ilmiönä ajan henkeä, jossa Jumala koetaan jotenkin hankalana asiana ja tasa-arvon vastaisena.

Tarttis varmaan tehdä jotain”, sanoi aikoinaan kaksi kautta (1982-1992) Suomen presidenttinä toiminut Mauno Koivisto. Lause jäi elämään hänen jälkeensä ja on aika ajankohtainen tässäkin asiassa. Laitetaanko kädet rukousasentoon, ja samalla kun kiitetään rakkaasta isänmaastamme, siunataan myös Suomen kansaa ja sen päättäjiä!Juha