Joos. 24, Room. 10

Joos. 24 Room. 10

Joosuan kirjan viimeinen luku on osa Joosuan jäähyväispuhetta. Joosua asetti kansalle selkeän valinnan joko palvella Jumalaa tai sitten ei. Hän ei esittänyt mitään kevyempää versiota Herran seuraamisesta, vaan kyse oli koko elämään vaikuttavasta päätöksestä. Israelilaisten identiteetti rakentui sen varaan, että Jumala oli kansan kutsunut omakseen ja piti siitä huolta. Historia osoitti, että kansalla oli taipumus unohtaa Jumala. Joosua sanoi, että Jumalan valitseminen merkitsi epäjumalien hylkäämistä ja hävittämistä. Tämän lisäksi heidän tuli palvella Herraa. 

Joosua lopetti puheensa sanomalla, että joka tapauksessa hän ja hänen perheensä palvelevat Herraa. Tämä oli johtajan puhetta. Hän kehotti kansaa valitsemaan Jumalan palvelemisen ja oli kansan päätöksestä riippumatta itse sitoutunut perheineen Jumalaan. Ymmärrämme hyvin omasta kokemuksesta, että selkeä sitoutuminen Jeesuksen seuraamisen auttaa elämässä. Samalla on hyvä pitää mielessä, että meillä on Pyhä Henki, joka auttaa ja rohkaisee meitä. Vaikka kompastelisimme, niin nousemme taas pystyyn ja jatkamme matkaa.

Room 10

Paavali käsittelee luvuissa 9-11 juutalaisten asemaa Jumalan suunnitelmissa. Evankeliumi Jeesuksesta kuuluu kaikille, ei vain juutalaisille. Paavalin aikaan tämä oli asia, josta oli kiistelyä. Meidän voi olla vaikea samaistua noihin kysymyksiin. Päivän luvussa käy ilmi monin eri sanoin, että usko Jeesukseen pelastaa ihmisen. Kukaan ei ole syntyperänsä tai kansallisuutensa takia eri tilanteessa toisiin nähden. Tässä Paavalin ilmauksia asiasta:

-Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva

-Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään

-Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu

Tuo viimeisenä mainittu pelastuminen Herran nimeä avuksi huutamalla mainitaan Raamatussa kolme kertaa (Room 10:13, Joel 3:5 ja Apt 2:21). On tärkeää, että pidämme esillä Jeesusta, jotta jokainen voisi kääntyä Hänen puoleensa, 10:17. Tämä on kaikkiaan hyvin lohdullinen luku.

Mika