Tuom. 3, Room. 13

Tuom. 3 Room. 13

Paavali kehotti antamaan jokaiselle sen, mikä hänelle kuuluu. Se voi olla vero tai tulli ja toisaalta pelko tai kunnia. Tällä hän viittasi siihen, että kristittyinä meidän tulee kunnioittaa yhteiskunnan sääntöjä ja velvollisuuksia. Ja toisaalta muistaa koko ajan se, että olemme kahden maan kansalaisia, jotka antavat itsensä ennen kaikkea Jumalalle. 

Jeesus opetti samoin, kun häneltä kysyttiin verojen maksamisesta, Mark 12:16. Keisarille tuli antaa se, mikä hänelle kuuluu ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. On tärkeää rukoilla kaiken esivallan puolesta, 1 Tim 2:1-4. On tärkeää antaa oma panoksensa yhteiskunnan rakentamisessa. Mutta samalla pidämme kirkkaana mielessä sen, että Jumalan valtakunnan kansalaisuus on identiteettimme perustavin osa.

Mika