Tuom. 8, 1. Kor. 2

Tuom. 8 1. Kor. 2

Korintti oli suuri kauppakaupunki Kreikassa. Korintin seurakunta oli syntynyt Paavalin vierailun seurauksena todennäköisesti toisella lähetysmatkalla v 50. Tämän ensimmäisen kirjeen Paavali kirjoitti kuultuaan Korintin seurakunnan haasteista v 55 ollessaan Efesossa.
 
 Päivän luvussa Paavali jatkaa muistuttaen käynnistään Korintissa. Siihen asti lähetysmatka oli ollut rankka. Matkalla ennen Korinttiin saapumista Paavali ja Silas olivat olleet jo vangittuina, Apt 16. Ateenassakin hänen puheilleen ivailtiin, Apt 17:32. Tällaisten tapahtumien jälkeen hän saapui Korinttiin heikkona jopa arkana ja pelokkaana. Kyse ei 
ollut Paavalista ja hänen erinomaisuudestaan, viisaudestaan tai puhelahjoistaan. Kyse oli Jeesuksesta ja Jumalan voimasta, ettei kenenkään usko perustuisi Paavaliin vaan 
vain Jeesukseen. 
 
Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jeesuksen yhteyteen ja auttaa uskomaan ja luottamaan Jeesukseen. Kun ihminen kiinnostuu syystä tai toisesta Jeesuksesta, niin Pyhä Henki  häntä ensin etsinyt ja kutsunut. Pyhä Henki opettaa meitä tuntemaan Jeesusta aina vain paremmin ja luottamaan Häneen aina vain syvemmällä tasolla. 
 
 Efesolaiskirjeessä Paavali rukoilee, että efesolaiset oppisivat tuntemaan Jeesusta paremmin. Tämä rukous on sopiva myös muinaisille korinttilaisille ja tänä päivänä meillekin.
”Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen Hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän 
valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja 
miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan 
hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa.”Ef 1:17-20.

 

Tiina