Tuom. 12, 1. Kor. 6

Tuom. 12 1. Kor. 6

Kuten olemme jo lukeneet miin, Korintin seurakunnassa oli monenlaista sotkua ja Paavali ohjeistaa seurakuntaa selkein sanakääntein. 
 
Päivän luvusta jäin miettimään jakeita 9-11. ”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.”
 
Kuulen tämän kohdan niin, että Paavali haluaisi minunkin katsovan taakseni omaan elämääni. Muistamaan sitä, mistä minut on kutsuttu Jeesuksen seuraan? Mistä Hän on minut pelastanut ja muistamaan sitä matkaa, minkä olen Jeesuksen kanssa kulkenut ja sitä hyvää, mitä Hän on elämässäni tehnyt. Etten palaisi entiseen vaan juurtuisin entistä syvemmälle Jeesukseen ja Hän saisi jatkaa hyvää työtään sisimmässäni.  
 
Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: ”Tehän tiedätte, mikä hetki nyt on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruuumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.” Room 13:11-14. Tällekin päivälle hyvät pukeutumisohjeet!
 

Tiina