Ps. 66, Luuk. 3

Ps. 66 Luuk. 3

Mitä tänään opin Jumalasta? Johannes Kastaja oli ymmärtääkseni liikkeellä astetta radikaalimmalla asenteella, joihinkin ihmisiin se tepsi, toisiin ei. Jumalalla on siis erilaisia ihmisiä ja erilaisia työkaluja, jotta hän voisi puhutella erilaisia ihmisiä. Yllättäen Jumalalla on myös varaa sallia Johanneksen vangitseminen ja myöhemmin kuolema – kautta historian Jumala on aina nostanut uusia ja uusia henkilöitä mukaan kuvaan: Jeesus, Pietari, Paavali…

Itselleni ei ole oikein selvää, miksi Jeesus itse asiassa kastettiin. Toki Pyhä Henki ilmeni tässä konkreettisesti, mutta otaksuisin hänenkin olleen Jeesuksen kanssa jo ennen kastetta. Jeesuksen kohdalla kaste ei myöskään merkinnyt parannusta tai syntien anteeksisaamista. Matteuksen mukaan Johannes ihmetteli tätä samaa, mutta Jeesus sanoi sen tapahtuvan ”Jumalan tahdon täyttämiseksi” (Matt. 3:15) Ehkä kuitenkin oli tarpeen, että Jeesus kulki tältäkin osin samaa polkua kuin me.

Jeesuksen sukuluettelo kertoo myös ”ihmisen polusta”. Jeesus ei ollut vain yli-inhimillinen henkiolento vaan samaa lihaa ja verta kuin mekin. Juutalainen sukuluettelo myös asettaa hänet tiettyyn paikkaan ja tiettyyn aikaan historiaa. Evankeliumit eivät ala sanoilla ”olipa kerran”…

Heikki