1. Sam. 11, Luuk. 20

1. Sam. 11 Luuk. 20

Silloin Herra saattoi koko kansan pyhän pelon valtaan, ja kaikki lähtivät yhtenä miehenä liikkeelle. (7)

Luukas 20

Ristiä aletaan nostaa pystyyn. Poliittiset ja uskonnolliset johtajat aloittivat Jeesuksen jahtaamisen, sillä he pelkäsivät, että tämän miehen oppi alkoi villitä kansaa jo liikaa. Ylipapit ja lainoppineet halusivat raivata Jeesuksen pois tieltä ja etsivät syytä siihen. Jeesus ei kuitenkaan jäänyt kiinni vastauksistaan, vaan haastoi kyselijät vastakysymyksillä. Jeesuksen vertaus viinitarhan vuokraajista sai lainopettajat ja ylipapit entisestään kiihdyksiin, mutta pelko kansanjoukkoa kohtaan esti heitä ottamasta Jeesusta kiinni. Seuraavaksi vastustajat yrittivät urkkijoiden avulla saada Jeesus kiinni hänen sanoistaan tai opetuksestaan veron maksamisesta. Jeesus kuitenkin osasi tämän pelin eivätkä he kansan kuullen saaneet Jeesusta kiinni puheistaan. Päinvastoin Jeesus sai heidät ymmälle ja vaikenemaan. Lopulta ei enää kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään. Ylösnousemuskysymyksen vastauksesta Jeesus sai jopa positiivista palautetta:” Hyvin vastasit, opettaja.”

Jeesukselta ei paljon kehuja irronnut, vaan hän varoittaa opetuslapsia kaiken kansan kuullen varomaan lainopettajia, sillä nämä korottavat itseään julkisesti ollen omavanhurskaita:” Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan” (Luukas 18:11-12).

Kun koen vastustusta, mitä teen? Uskallanko elää tätä päivää rohkeasti! Tuli mieleen tämä Exitin biisi   https://www.youtube.com/watch?v=_lhMaO1CaWc

Juha