1. Sam. 15, Luuk. 24

1. Sam. 15 Luuk. 24

1 Sam 15

Saulin aika Israelin ensimmäisenä kuninkaana päättyi huonosti. Hän oli korostetusti erilainen kuin seuraajansa Daavid. Kuninkaalta kysyttiin Jumalan tahdon etsimistä ja seuraamista. Saul teki ensin pieneltä tuntuvia virheratkaisuja, mutta hän ei ottanut opikseen virheistään. Lopulta Herra hylkäsi hänet. Jäin miettimään Saulin huonon vaelluksen edessä sitä, että hänellä oli kuitenkin poika Jonatan, josta tuli Daavidin läheinen ystävä ja tuki. 

Luuk 24

Jos Jeesuksen kärsimyksistä kertova luku sai aikaan kiitollisuutta Häntä kohtaan, niin sama liittyy tähän viimeiseen lukuun. Ylösnousemus ja taivaaseen astuminen avaavat huikeita näköaloja. Jeesuksessa oli ylösnousemuksen jälkeen paljon tuttua, mutta silti paljon erilaista aiempaan verrattuna. Hän saattoi ilmestyä opetuslapsille, rohkaista heitä ja kadota ilmaistuaan itsensä. Hän saattoi syödä, vaikka ylösnousemuksen jälkeiseen elämään ei varmaankaan kuulunut nälkää tai pakkoa syödä. Hänellä oli tuttu hahmo, mutta Hän oli erilainen. Häntä saattoi koskettaa ja Hänen kanssaan saattoi keskustella.

Luvun lopussa Jeesus kokoaa yhteen oman tehtävänsä Vt:n lupausten pohjalta. Hänen tuli kärsiä kuolema ja nousta ylös kolmantena päivänä. Me olemme Hänen todistajiaan tässä ajassa. Jotta tämänkin kansan keskuudessa pidettäisiin esillä sanomaa Hänestä.

Mika