2. Sam. 10, 2. Tim. 4

2. Sam. 10 2. Tim. 4

Paavalin kirjeissä on paljon tervehdyksiä ihmisille eri seurakunnissa, niin kuin nyt 2. Timoteuksen kirjeen lopussa. Tervehdyksissä kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon tukijoukkoja Paavalin taustalla oli. Heidän tuellaan Paavalin oli mahdollista kiertää maailmalla apostolina ja evankelistana.

Sinä ja minäkin olemme osa Kristuksen toimivaa ruumista, Raamatun kuvakielellä. Vaikka emme itse olisi täysipäiväisiä seurakunnan työntekijöitä, saamme olla täydestä sydämestä Jumalan työssä. Tärkeä osa sitä on rukous ja tuki seurakunnalle ja sen työntekijöille. Siten annamme heille aikaa ja mahdollisuuksia tehdä täysillä työtä, johon Jumala on kutsunut heidät.

Ja sitten vielä kehotus Timoteukselle astua esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä (j. 2). Ei tarvitse pelätä ja huolehtia niin paljon siitä, milloin on oikea hetki kertoa Jeesuksesta. Sopivan ja sopimattoman hetken tietää vain Jumala. Jätetään vastuu siitä hänelle.

Heli