2. Sam. 15, Hepr. 1

2. Sam. 15 Hepr. 1

Neljä vuotta Absalom sai täysin rauhassa rakentaa edellytyksiä kapinaansa (jae 7). Miksi Daavid ei puuttunut Absalomin toimintaan? On vaikea kuvitella, että Daavid olisi ollut tietämätön siitä, mitä Absalom puuhaili.

Jälleen Daavid näyttäytyy heikkona kuninkaana, joka ei pysty kohtaamaan ja käsittelemään oman perheensä sisäisiä ristiriitoja. Vaikka Daavid oli merkittävä soturi ja sotajoukkojen johtaja, niin vakaissa ja rauhallisemmissa oloissa hänen toimintansa näyttää hapuilevalta ja arkailevalta. Tässäkin tilanteessa Daavidin toimintakyky näyttää palautuvan vasta, kun Absalomin aiheuttama fyysinen uhka on todellinen (jae 14).

Yksi näkökulma johtamiseen on, onko se proaktiivista (ennakoivaa) vai reaktiivista (toteutuneiden asioiden ja tapahtumien perusteella ohjautuvaa). Vaikuttaisi siltä, että Daavid oli ns. reaktiivinen johtaja, jolla oli ehkä vajavainen kyky toimia proaktiivisesti. Tämä näyttää aiheuttaneen hänelle paljon ongelmia.

Psalmista 3 voi lukea Daavidin ajatuksia, kun hän oli pakenemassa poikaansa Absalomia. Vajavaisuuksistaan ja lankeemuksistaan huolimatta tai juuri niiden takia Daavid turvautui joka tapauksessa hyvin vahvasti Herraan.

Pekka