1. Kun. 22, Joh. 6

1. Kun. 22 Joh. 6

Leipää nälkään!

Johannes kirjoitti evankeliuminsa siksi, ”että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.” (Joh. 20:31)

Luvussa puhutaan paljon leivästä ja syömisestä. Siinä mainitaan pienen pojan ohraleipä osana ruokkimisihmettä, sekä manna, jota Jumala antoi taivaasta Israelin kansalle erämaavaelluksen aikana jokapäiväisenä leipänä neljänkymmenen vuoden ajan. Leivän ja syömisen avulla Jeesus yritti kertoa omasta tehtäväästään osana Jumalan pelastussuunnitelmaa, mutta sen verran kryptisesti Jeesus kuvaili tapahtumia, että kuulijoiden vaikea ymmärtää, mitä tämä Joosefin poika oikein höpötti.

Jeesus kertoi itsestään lisää Minä olen -sanoilla, jolla hän ilmaisi olevansa Jumala. Kun Jumala ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa ja antoi hänelle tehtävän, vastasi Mooses Jumalalle: ”Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: ’Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne’, ja kun he kysyvät minulta: ’Mikä hänen nimensä on?’ niin mitä minä heille vastaan?” Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen”. Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ’Minä olen’ lähetti minut teidän luoksenne” (2. Moos. 3:13–14). Tämä lausuman myötä Jeesus langetti itselleen kuolemantuomion jumalan pilkasta. Jo aiemmin mainitaan, että juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän paransi halvaantuneen sapattina ja teki itsestään Jumalan vertaisen. (5: 16,18)

Jeesuksen leipäpuheet menivät jopa niin pitkälle, että opetuslapsetkin olivat jo ymmällä ja pitivät puhetta sietämättömänä. Ei sinällään ihme, sillä Jeesus sanoi, että ”minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma.” Pietari oli kuitenkin valmis pysymään Jeesuksen luona:” Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.” (68). ”Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti” (58).

Jeesuksen syöminen ja juominen saa uuden merkityksen muissa evankeliumeissa Jeesuksen asettaessa ehtoollisen muistoateriaksi, esim. Matteus 26:26. Toisaalla Jeesuksen sanojen merkitystä elämässämme verrataan jokapäiväiseen leipään ja maitoon, joiden kautta kasvamme:”Ei ihminen elä pelkästää leivästä vaan jokaisesta Jumalan sanasta” (Matt. 4:4), ja ”Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran olette maistaneet, että Herra on hyvä” (1.Piet.2:2).

Hyvää ruokahalua!

Ps. Mika piti syyskaudella opetuspuheet Minä olen- teemasta. Leipäpuhe löytyy

https://www.youtube.com/watch?v=qlX5U9KBDS8 kohdassa 6:30

Juha