2. Kun. 10, Joh. 16

2. Kun. 10 Joh. 16

Luvuissa 13-17 Jeesus ottaa esille rukouksen monta kertaa, 14:13-14, 15:7-8, 16-17 ja 16:23-24. Yhden pitkän puheen aikana neljä kertaa lupaus rukouksen kuulemisesta. Tämä voi tuntua haastavalta, kun oma kokemus on usein erilainen. Jeesus liittää rukousten kuulemiseen erityisesti seuraavia näkökulmia: pysyminen hänessä ja hänen sanassaan ja  toinen toistemme rakastaminen. Nämä johtavat siihen, että alamme pyytää asioita, jotka ovat Jeesuksen tahdon suuntaisia. 

Jeesus ottaa esille vahvasti myös Pyhän Hengen, jonka hän sanoo lähettävänsä, 16:7. Tämän viikon rukousopetuksien rinnalla on hyvä muistuttaa mieleen myös tämä Paavalin opetus: “Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.” Rm 8:26. 

Mika