2. Aik. 7, Matt. 2

2. Aik. 7 Matt. 2

2 Aik. 7

Salomon rukouksen jälkeen Jumalan kirkkaus täytti temppelin näkyvällä tavalla ja Herra ilmestyi vielä yöllä Salomolle. Salomo saa lupauksen Herran läsnäolosta ja että Herra kuulee ja huolehtii omistaan. Jos kansa kääntyy poispäin Jumalastaan, se tuottaa vaikeuksia. Pelkistäen voisi ajatella, ettei hulppeinkaan kirkkorakennus näkyvällä paikalla tai pelkkänä arkkitehtuurisena taideteoksena, turistikohteena auta ketään eikä mitään, jos ei ole Jumalalle antautunutta sielua ja siellä Herran läsnäoloa. Kiitos Pyhästä Hengestä.

Mt 2

Jos oli ollut hilkulla Jeesuksen sukupuun säilyminen, oli Jeesuksen henki uhattuna syntymän jälkeenkin. Herodes havitteli tuhota juutalaisten kuninkaan, jonka syntymästä Herodes sai tietää itämaan tietäjiltä. Äkkiseltään ajateltuna pöljiä nuo tietäjät! Mennä nyt Herodekselle kertomaan tällainen asia. Jumalan ääntä kuulemaan oppinut Jeesuksen huoltaja Joosef sai ohjeet, miten toimia ja miksi. Jeesus säästyi palvelutehtäväänsä varten.  Kunpa itsekin kuulisi selkeästi, erityisesti tiukoissa paikoissa.

Pirkko