2. Aik. 30, Matt. 25

2. Aik. 30 Matt. 25

2. Aik. 30

Kuulin jokin aika sitten rakenteilla olevasta valtakunnallisesta mediamissiosta. Se tuli mieleen lukua lukiessa, jossa kuningas aktiivisesti ja tavoitteellisesti kutsui kansaa muutokseen ja takaisin Jumalan läheisyyteen. Hiskia uudistaa Jerusalemin jumalanpalveluskäytänteitä ja kutsuu koko Israelin viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan kunniaksi. Hän lähettää juoksijat kaikkialle Israeliin, joiden tehtävänä oli viedä kuninkaan kutsu palata Herran luo.

Jumalasta luopuneita ja sydämensä kovettamia kehotettiin kääntymään ja palaamaan Herran puoleen. Muutos on mahdollista, koska ”Herra, teidän Jumalanne, on anteeksiantava ja laupias eikä käännä pois kasvojaan, jos palaatte hänen luokseen.” (9).

Juoksijat saivat osakseen pilkkaa ja ivaa. Vain jotkut nöyrtyivät ja lähtivät Jerusalemiin, mutta Juudan kansassa Jumala herätti yksimielisen halun tehdä niin kuin kuningas ja johtomiehet olivat Herran käskystä määränneet. Niinpä Jerusalemissa vietettiin sellaiset juhlat, joita ei ollut nähty sitten Salomonin päivien. Tämä johti siihen, että ilon ja riemun johdosta päätettiin juhlia vielä toinenkin viikko!

”Papit ja leeviläiset siunasivat kansan. Herra kuuli heidän äänensä, ja heidän rukouksensa kohosivat hänen pyhään asumukseensa taivaaseen” (27).

Oli siinä missiota kerrakseen! Vieläköhän oma kansamme voisi innostua Jumalasta!

Juha