2. Aik. 33, Matt. 28

2. Aik. 33 Matt. 28

2.Aik. 33

Nyt tutustumme todellisiin harhaan johtajiin. Lapsikuningas Manasse aloitti uransa 12-vuotiaana ja hallitsi Jerusalemissa 55 v.  Hänen poikansa Amon oli kuninkaaksi tullessaan 21-vuotias, mutta hallitsi vain 2 vuotta.

Miksi jotkut onnistuivat kuninkaana, mutta toiset eivät?  Tuli mieleen jae sananlaskuista:” Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea” (Snl. 22:6).  Jäin siis miettimään kuninkaiden lapsuutta ja sitä, miten poikien kasvatus hovissa hoidettiin? Kaikki ei ehkä ollut mennyt ihan mallikkaasti, jos elämänura vie kansaa tuhoa kohti. Oliko hovin rikkaus ja ylellisyys paaduttanut omantunnon ja kovettanut sydämen pois Jumalan tuntemisesta? Vaikka Manassella oli hyvämaineinen ja Herraa pelkäävä isä, niin silti hän valitsi väärin eksyttäen Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään vielä enemmän pahaa kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Jumalan täytyi puuttua peliin, ja Manasse nöyrtyi vasta silloin, kun hänet oli nenärenkaasta talutettu Babyloniin. Siellä hän rukoili Jumalaa ja Jumala kuuli rukouksen ja johdatti hänet takaisin valtaistuimelle.

Come backin jälkeen Manasse toimi hyvin isänsä tavoin poistaen epäjumalanpalvelusta varten tehdyt patsaat ja muut iljetykset sekä aloitti uhrata Herran alttarilla. Kansa velvoitettiin tekemään samoin.

Manassen poika Amon oli todennäköisesti seurannut isänsä vaellusta, mutta Jumala joutui poistamaan hänet pelistä jo kahden hallitusvuoden jälkeen. Hän ei nöyrtynyt Herran edessä, vaan toisti isänsä väärät teot ja lisäsi syntiensä määrää.

Meillä vanhemmilla on siis aikamoinen vastuu kristillisen kasvatuksen saralla. Miten voimme tarjota parhaat mahdolliset eväät kasvuun ja välittää sanomaa armollisesta Jumalasta. Ilman Jumalan apua ja siunausta tehtävä tuntuu mahdottomalta. Ajattelen myös, että yksin emme siinä pärjää, vaan tarvitsemme apua kanssakasvattajilta. Puoliso, sukulaiset, ystävät ja kummit tarjoavat usein tärkeää tukea kasvuun. Seurakunta ja koulu ovat myös kokemukseni mukaan myös suuressa roolissa lapsen Jumalasuhteen kasvussa. Kohtaamispaikka ja kohtaamisen pedagogiikkaa arvostava kristillinen koulu ovat meidän perheelle olleet tärkeitä oheiskasvattajia. 

Rukoillaanko lastemme puolesta nyt heti!

Juha