Ps. 78, Apt. 9

Ps. 78 Apt. 9

Paavalin (Saul tuossa vaiheessa) kääntymys on vaikuttava. Kristittyjen innokkaimmasta vainoajasta tuli Jeesuksen keskeisin todistaja ja opettaja. Paavali osasi Vt:n, mutta ymmärsi sen Jeesuksen kohdattuaan kokonaan uudessa valossa. 

Paavali sai kokea Hengen täyteyden myös, vaikka kohtasi Jeesuksen ollessaan matkalla vainoamaan Jeesuksen seuraajia. Se oli todellinen uusi alku. Jumala käytti Ananiasta tässä prosessissa. Olisiko syynä ollut se, että Herra halusi kiinnittää Paavalin tämän kautta  toisiin kristittyihin alusta lähtien.

Tämä luku kertoo paljon myös Pietarista. En tiedä onko apostoleja syytä vertailla toisiinsa saavutustensa takia, mutta Pietari ja Paavali ovat eniten esillä Apostolien teoissa. Heillä oli erilaiset taustat, mutta molemmilla vahva kutsu ja innokkuus sen eteenpäin viemisessä. Pyhä Henki käytti kumpaakin sellaisina kuin he olivat. Hän on kutsunut meidätkin tuntien elämämme läpikotaisin.

Mika