Ps. 83, Apt. 14

Ps. 83 Apt. 14

Apt 14

Tänään jatketaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa heidän seikkailuissaan nykyisen Turkin alueella. Innokkaasti he julistivat evankeliumia Jeesuksesta ja ihmisiä tuli uskoon. Jumala vahvisti heidän puhumansa sanan myös ihmeillä ja tunnusmerkeillä. Jumalan valtakunta oli tullut käsin kosketeltavan lähelle ja näkyväksi, koettavaksi todellisuudeksi. Kaikki eivät kuitenkaan uskoneet, vaan osa ihmisistä vastusti heitä oikein kunnolla. Ihmisen uskoon tulemisessa on kyse lopulta hengellisestä murroksesta, siirtymisestä pimeyden vallasta toiseen Valtakuntaan – Jumalan valtakuntaan. ”Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunatuksemme, syntiemme anteeksianto”, Kol 1:13,14.
 
On elintärkeää, että Jeesuksesta kerrotaan sellaisin tavoin, että puhetta on helppo vastaanottaa ja ymmärtää. Meidän kokoontumistemme tulee olla sellaisia, joihin uusien ihmisten on helppoa tulla. Kokoontumisten ilmapiirin, tyylin ja kulttuurin pitää olla sellaisia, että myös Jeesusta etsivät ihmiset uskaltavat tulla kuulolle. Viestimme ja olemisemme keskuksena on Jeesus, hänen rakkautensa ja todellisuutensa. Lopulta kaikkein tärkeintä on se, että Pyhä Henki saa olla meidän keskuudessamme kohtaamassa meitä, opettamassa meitä kaikkia yhä paremmin tuntemaan Jeesusta. Että Pyhä Henki saa meidänkin keskuudessa olla vahvistamassa puhuttua sanaa ihmein ja tunnusmerkein. Rukousvastauksin. Rukoillaan porukalla tätä. Muistetaan myös, että meidän ei tarvitse säikähtää niitä, jotka vastustavat Jeesusta. Emmekä saa ottaa itsellemme sitä kunniaa, mikä kuuluu yksin Jumalalle. 
 
Tämän luvun lopussa Paavali ja Barnabas palaavat reissun lähtöpaikkaan Antiokiaan. Toinen lähetysmatka oli saatu päätökseen. Tässä jakeessa kuuluu vapauttavana ajatuksena se, että Jumala on asettanut rajat meidän jokaisen turvaksi. Me jokainen olemme mukana Jumalan suuressa suunnitelmassa. Meidän jokaisen elämällä ja kutsulla on omat rajansa. Saamme riemurinnoin täyttää oman paikkamme ja antaa toisten täyttää omansa. Ja niin Jumalan valtakunta rakentuu tiimityöllä.

Tiina