Neh. 4, Mark. 6

Neh. 4 Mark. 6

Hengellinen taistelu on yhteistyötä, jossa tarvitaan kuhunkin tilanteeseen sopivat taisteluvarusteet (Neh. 4:10, Mark. 6: 7-8). Apostoli Paavali on myös tähän asiaan kiinnittänyt huomiota (Ef. 6: 10-18).

Individualistisessa, yksilökeskeisessä kulttuurissa on vaarana unohtaa tämä hengellisen yhteistyön näkökulma. Valitettavasti tunnistan sen monesti itsessäni, koska olen perusluonteeltani varsin arka, ujo ja syrjäänvetäytyvä. Kuitenkin monet parhaat oivallukset ja kokemukset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Yksilökeskeisyydessä on myös se ongelma, että on suuri vaara harhautua väärille teille. Turhaan ei Sananlaskuissa kahteen kertaan sanota (14:12, 16:25): ”Moni luulee omaa tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie.” Voi ehkä ajatella, että hengellisessä taistelussa on kyse myös taistelusta yksilökeskeisyyttä vastaan: minä en ole niinkään tärkeä, vaan tärkeää on Jeesus  ja hänen joukkoihinsa kuuluminen.

Pekka